„Dnešní výstava je zaměřena na litografickou tvorbu, kterou předznamenal rok 2002, kdy František namaloval jako podklad pro plakát každoročně pořádaných „živých jesliček“ v Hroznové Lhotě obraz s tímto námětem, inspirovaný poetikou insitních malířů nebo, chcete-li naivistů, také se jim říká „malíři něžného srdce“.

V ní nahlíží na realitu optikou jakoby rozzářených dětských očí, ale se zkušeností poučeného dospělého člověka,“ uvedl Miroslav Potyka.