V čele jedenáctičlenného výboru, který stejně jako v předešlém pětiletém období bude řídit činnost obou organizací, stojí od sobotního setkání staronově zvolený třiasedmdesátiletý Bohuslav Bilavčík.

Můžete čtenářům přiblížit, jací lidé se ve vašich organizacích sdružují?

Na základě dobrovolného členství sdružujeme občany nejen s tělesným handicapem, ale i ty, kteří trpí různými civilizačními chorobami. Navzdory svému handicapu mají naši členové právo na plnohodnotný život, byť jsou jejich možnosti někdy omezené. Nacházejí se totiž v jiných sociálních podmínkách a fyzickém stavu, mají zvýrazněnější medicínské i mimomedicínské problémy. Je to prakticky celý komplex životních postojů, s kterými se musejí vyrovnat, aby se maximálně přiblížili dřívějšímu způsobu života a byli i za změněné situace rovnoprávnými občany společnosti.

Jaké jsou poslání a cíle vašich organizací a co jejich výbor svým členům nabízí?

Posláním našich organizací je prohlubovat kvalitu života zdravotně i tělesně postiženým občanům, ale také jim pomáhat vyrovnat se s nemocí a tělesným handicapem. Našim členům nabízíme v první řadě společnost dalších lidí zdravotně i tělesně postižených. Když handicapovaný člověk zůstane sám mezi čtyřmi stěnami, jen žehrá na to nejhorší. Proto pořádáme pro naše členy nejrůznější akce. Kupříkladu zájezdy do termálních koupališť na Slovensku, kterých se jen vloni zúčastnilo 240 našich členů. Mohl bych jmenovat řadu dalších zájezdů po pamětihodnostech naší vlasti, ale také besedy u táboráku, Předmikulášské posezení, edukační a osvětovou činnost či rekondiční pobyty, na nichž se vloni vystřídalo 79 našich členů. Zdravotně a tělesně postižení členové našich organizací nesmí ani v dalším období zůstat osamoceni.

Co v uplynulém období ztrpčovalo život vašich organizací?

Když jsme se vloni po výročním rokování pouštěli do naplňování plánu práce, mysleli jsme si, že všechno půjde hladce jako v letech minulých. Realita však byla mnohem složitější. Ačkoliv úkoly, které jsme si stanovili, jsme bezezbytku plnili, republikovému výboru SPCCH v České republice, o.s., bylo na podnět jednoho z členů OV SPCCH Uherské Hradiště trnem v oku, že obě naše organizace, tedy tělesně i zdravotně postižených, řídí jeden výbor.

Co tedy následovalo?

Republikový orgán odmítl dát naší i velehradské organizaci, která má stejně jako ta naše duplicitní představitele v organizaci STP a SPCCH, nový registrační list. Po předsedovi OV SPCCH vzkázal, že se činnost naší organizace pozastavuje, což je v rozporu se stanovami organizace, které pozastavení činnosti ZO neznají. Dosud nám nebyl stanoven ani počet delegátů na okresní konferenci. I přes písemné urgence našich organizací a dopis senátora Josefa Vaculíka republikovému výboru byla až dosud ze strany tohoto orgánu malá ochota tuto situaci řešit. Teprve před jednáním naší výročky jsme byli telefonicky vyrozuměni, že registrační list v nejbližších dnech obdržíme.