Po skončeném bilancování uplynulého období a stanovení cílů pro letošní rok jsme položili několik otázek předsedkyni organizace, jednasedmdesátileté Anně Lašákové. Ta ve svazových funkcích pracuje už osmadvacet let a v pozici první ženy uherskohradišťské místní organizace STP je čtrnáct let.

Na výroční členské schůzi vaší organizace jste před dvěma roky prohlásila, že chcete opustit křeslo předsedkyně. Na pátečním rokování členové jednomyslně schválili prodloužení mandátu výboru, tedy i vašeho předsedávání, do roku 2013. Změnila jste své rozhodnutí?
Nikoliv, opravdu chci skončit. Dvě naše členky mi sice slibovaly, že by se mohly ucházet o předsednickou funkci, ale když přišlo, jak se říká, na lámání chleba, vzdaly to. Zatím jsme ve výboru nenašli osobu, která by se pod mým vedením chtěla na funkci předsedkyně připravovat a pak ji také převzít. Mně je líto uherskohradišťskou organizaci, s níž jsem jako funkcionářka osmadvacet let spojena, hodit přes palubu. Na svých nemocných bedrech mám už sedm křížků. Celou řadu akcí i organizačních věcí zajišťuji kvůli omezenému pohybu pomocí telefonu nebo svého manžela, který mě všude dopravuje autem. Jisté je to, že nebýt manžela, určitě bych s funkcí už dávno praštila.

Kolik členů čítá vaše místní organizace a v kolika obcích je máte dislokovány?
Proti stejnému období loňského roku nám patnáct členů ubylo. Takže dnes máme 425 členů, z nichž třicet sedm je vozíčkářů a třicet dětí. Přestože nejvíce členů je z Uherského Hradiště, 173 jich máme v pětatřiceti obcích okresu. A to vyžaduje opravdu nemalé úsilí jedenácti členů výboru na jejich aktivizování.

Co je vlastně hlavním cílem vaší organizace?
Hájit specifické potřeby a zájmy tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah a míru jejich postižení. Naši členové mají navzdory svému handicapu právo na plnohodnotný život, byť jsou jejich možnosti někdy značně omezené. I přes své postižení se ale snaží přiblížit dřívějšímu způsobu života, aby byli i za změněné situace skutečně rovnoprávnými občany společnosti.

Jak v dnešní době získáváte finanční prostředky na bohatou činnost organizace?
Naše organizace je nepolitickým a nezávislým občanským sdružením, které se řídí schválenými stanovami a platnými právními předpisy. Její činnost je zajišťována výhradně z příspěvků našich členů a darů od sponzorů. Největším z nich je Nadace Děti-kultura-sport a Dura-line Tlumačov. Díky nim a dalším podporovatelům z řad obecních a městských úřadů jsme mohli vloni uskutečnit dva týdenní ozdravné pobyty pro 46 členů naší organizace, ale i celou řadu zájezdů po pamětihodnostech naší vlasti a dalších akcí. Okresní organizace STP zajistila v minulém roce dva rekondiční pobyty a jeden ozdravný. Z našeho sdružení se těchto pobytů zúčastnilo jedenatřicet členů.

Zdeněk Skalička