Večer nechyběla hodová zábava s dechovou hudbou Novovešťanka a cimbálovou muzikou Vinár. V neděli se pak konala bohoslužba ke cti sv. Václava a hodové dozvuky s cimbálovou muzikou Novoveská banda, ženským sborem Denica a mužským sborem Krasavci. Hody organizovala Novoveská chasa, folklorní soubor Novovešťan a obec Ostrožská Nová Ves.