„Ten má stejně dlouhou historii jako trvání Baně, což je dvanáct let. V prvních dvou ročnících jsme si prošlápli naše Babice, ve třetím ročníku jsme se vydali za jejich hranice, a to do Huštěnovic, Sušic a Kudlovic,“ informovala kronikářka Baně Marie Šuranská.

Na známou trasu mezi dědinami si babičtí recesisté vyšlápli v sobotu dopoledne za ne zrovna ideálních povětrnostních podmínek, aby pohybem prospěli nejen svým tělesným schránkám, ale aby se už pojedenácté zastavili a potěšili Barunku Volfovou (12) z Huštěnovic, která s pomocí svých rodičů statečně bojuje se spinální atrofií, což je nemoc charakterizovaná zánikem části motorických buněk předních rohů míšních s následnou atrofií svalů.

„Stejně jako v přecházejících letech jsme předali Aleně Volfové, Barunčině mamince, finanční výtěžek z loňské srpnové burzy krojů, pořádané v naší režii,“ svěřila se Marie Šuranská.

Barunce a jejím rodičům zapěli Baňáci koledu a dostalo se jim bohatého pohoštění. Počastováni byli také bývalým starostou Babic Miloslavem Maňáskem a jeho manželkou Marií, ale i současnou starostkou Martinou Horňákovou. U bohatě prostřeného stolu v Sušicích je přivítala starostka Ladislava Vlachynská.

„Je moc hezké, že babická Baňa přispívá velmi mírumilovným způsobem, a to Svařákovým pochodem přátelství k utužení vztahů mezi obcemi v regionu,“ okomentovala sušická starostka návštěvu Babických nadšenců, kteří před lety vyhlásili v obci ofenzívu na poli kulturním a společenském a vepsali si do svého štítu upravenou zkratku Baňa.

„Děkujeme všem, kteří nás nejen velice mile a laskavě přijali, ale i pohostili. V kudlovické vinařské uličce jsme u sklepa našeho zesnulého kamaráda Miloše Stuchlíka zapálili svíčku, uctili minutou ticha jeho památku. Pak jsme zamířili do babické hospůdky na hřišti, kde jsme si pochutnali na skvělé česnekové polévce Emila Horníčka,“ dodali unisono Babičtí nadšenci.