Právě z něj je totiž rybářská chovná soustava napájena.

„Kromě příprav plavební cesty na nadcházející sezónu začalo Povodí Moravy s opravou posledního úseku severní větve Baťova kanálu – úseku mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Od října do dubna 2019 je proto v této části plavebního kanálu maximálně snížena hladina, aby tam mohly pracovat stavební stroje.

„S postupným vypouštěním chovných rybníků a s jejich výlovy jsme běžně začínali až v druhé polovině října. Letos i vloni jsme museli začít o měsíc dřív. Rybochovný proces se nám proto zkrátí součtem o celý jeden kvartál,“ uvedl Radek Knap z pobočného spolku Moravského rybářského svazu v Uherském Hradišti.

Předčasný výlov má podle jeho slov vliv především na nižší přírůstek chovaných ryb a zejména na celou ekonomiku chovu násadových ryb do našich revírů.

Vzal peněženku
Policisté hledají muže, který našel peněženku. Poznáte ho na videu?

„Na jaře se celá soustava rybníků začne napouštět velmi pozdě. Pak musíme zajistit alespoň základní podmínky pro vysazení raných stádií ryb. Ty musí náš spolek nakoupit převážně od soukromých dodavatelů za tržní ceny. Do konce září, je nutné, aby ryby naší činností pokud možno dosáhly, co nejlepšího přírůstku, a byly v dobré kondici,“ vysvětlil Radek Knap s tím, že z důvodu zkrácené doby chovu ryb, kvůli vypouštěném kanálu jsou jejich přírůstky menší.

V době výlovů se navíc velkým problémem stávají predátoři. Kvůli snížené hladině vody se ryby shromažďují na menších plochách, kde jsou pak snadnou kořistí pro čápy, kormorány a volavky.

„Na pstruhových potocích nám dělá starosti zase vydra. Celkem často se stává, že po vysazení pstruhů skoro všechny ryby vyloví. Někdy je loví jen pro potěšení, a ne kvůli hladu. Zabije pstruha, vyhodí ho na břeh a loví dál,“ vysvětlil problémy s predátory Radek Knap. Problematický je i výskyt bobra, který nejenže likviduje stromy na březích, ale také narušuje integritu hrází, z nichž pak samovolně odtéká voda. Rybáři se mohou částečně bránit jen proti kormoránům.

V Nivnici zlomil silný vítr dvaaosmdesát let starou vrbu u místního památníku Komenského.
Silný vítr poškodil vrbu v Nivnici, v Brodě střechu kina Máj

„Pokud příslušný orgán ochrany přírody stanoví postup pro usmrcování tohoto ptáka, při splnění stanovených podmínek je možný jeho odstřel. Proti jiným živočichům se bránit šetrnějším , nebo podobným způsobem nemohou,“ zdůraznil vedoucího oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí v Uherském Hradišti Jan Krčma.

Za škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, tedy vydrou a bobrem, mohou produkční rybáři zažádat o poskytnutí náhrady škod. To se však rybářů MRS netýká.

Oprava úseku severní větve Baťova kanálu – mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice. Snímek je úsek u obce Huštěnovice.
Bagr namísto lodí