Vítězná Ostrožská Lhota obdržela Zlatou stuhu a půlmilionový bonus.

„Na obci je vidět, že tady má skoro každý něco na starosti, je to nádherný pohled. Gratuluji starostovi, zastupitelům a všem, kdo tuto obec spravují,“ řekl Miroslav Skřivánek.

Ostrožská Lhota má téměř 1500 obyvatel a působí v ní dvacítka spolků. Například mužský pěvecký sbor, dětské folklorní kroužky, cimbálová muzika, dechová kapela, klub přátel historie, klub seniorů, spolek Červeného kříže, myslivci, zahrádkáři, hasiči, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, tenisté, kulturisté i turisté. Obec má též své archeologické muzeum.

Po předání Oranžové stuhy obci Nedachlebice a ocenění dalším vesnicím jako například Kudlovicím, Salaši, Rokytnici a Malé Bystřici, přišel na řadu finální okamžik – předání Zlaté stuhy místním šampiónům do rukou starosty Romana Tuháčka.

„A je to tady. Já jsem se z dovolením oblékl do toho nejhezčího, co doma mám, do kroje, který jsem dostal od své babičky. Poděkovat bych chtěl mimo jiné našim předkům, bývalým zastupitelům, kteří rozvíjeli naši obec v minulosti,“ řekl při emotivní děkovačce na pódiu místní starosta a poděkoval též všem občanům Ostrožské Lhoty, kteří se zapojují do zvelebování obce a podílí se na společenském, kulturním i sportovním životě.

„Na naši obec můžeme být právem hrdi milí Lhoťané,“ prohlásil Roman Tuháček závěrem.

Vítěze vyhlásí v Luhačovicích

V doprovodném programu vystoupili Cimbálová muzika Višňa, místní dětské folklorní soubory, Mažoretky Kamélie, Mužský pěvecký sbor, Radim Vojtek a Martin Deyl. U předávání cen nechyběli náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s náměstkyněmi a radními.

Vítěz republikového kola soutěže, do něhož Ostrožská Lhota postoupila, bude vyhlášen 16. září v Luhačovicích. V celé zemi se letos do soutěže přihlásilo 175 obcí, stejně jako loni. V roce 2022 získala ve Zlínském kraji titul Vesnice roku Zašová na Vsetínsku. Do klání se tehdy v regionu zapojilo deset samospráv. Letos jich bych bylo o dvě méně.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi.

Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova.

Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Úspěšný Zlínský kraj

Vesnice ze Zlínského kraje patří v celostátním kole soutěže pravidelně k těm nejúspěšnějším. Odtud jich mezi celkovými vítězi od roku 1995 najdeme hned šest (Liptál, Lidečko, Komňa, Kateřinice, Kašava a Dolní Němčí), což je vůbec nejvíc ze všech krajů České republiky.

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
Diplom za Vesnickou knihovnu Zlínského kraje - Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
Diplom za Vesnickou knihovnu Zlínského kraje - obec Rokytnice, okres Zlín
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - obec Malá Bystřice, okres Vsetín
Diplom za udržování lidových tradic - obec Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Další ocenění

Cena naděje pro živý venkov – obec Salaš, okres Uherské Hradiště Obec Salaš postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.
Inovativní obec – obec Krhová, okres Vsetín
Mimořádná ocenění krajské komise
Mimořádné ocenění za podporu turistiky a agroturistiky – obec Podhradí, okres Zlín
Mimořádné ocenění za unikátní a osvětovou činnost v oboru mykologie – Mykologický klub Salaš z.s…
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - obec Malá Bystřice, okres Vsetín
Diplom za udržování lidových tradic - obec Kudlovice, okres Uherské Hradiště