„Podle aktuální legislativy nemá absolvent střední zdravotnické školy dostačující vzdělání k vykonávání samostatné práce. Student s dokončeným oborem Diplomovaná všeobecná sestra může pracovat samostatně a zajišťovat kompletní ošetřovatelskou péči ve zdravotnických i sociálních zařízeních,“ říká zástupkyně školy pro nově zřizovanou VOŠ Dana Tománková.

V obůrce Živé vody na Modré přišlo na svět už páté pratuří mládě.
V obůrce Živé vody na Modré přišlo na svět už páté pratuří mládě

Ze získaní akreditace k vyššímu typu zdravotnického vzdělání má velkou radost předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

„I pro naši nemocnici je to příslibem v řešení dlouhodobého nedostatku všeobecných sester v regionu. Finančně jsme podpořili vybudování a vybavení moderních učeben, ve kterých se v roli vyučujících představí naši lékaři a kolegové z nemocnice. Věříme, že možnost dosažení vyššího vzdělání přímo v okresu Uherské Hradiště, bude zajímavou a motivující příležitostí i pro naše zaměstnance,“ naznačil Petr Sládek.

Studium sestávající z teoretické a praktické části, která bude probíhat přímo v prostorách reálných zdravotnických zařízeních, specializovaných ambulancích či na pracovištích sociálních služeb, je určeno především pracujícím uchazečům bez ohledu na jejich věk. Délka studia činí tři a půl roku, úspěšní absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS.).

Benefice pro oblíbeného cimbalistu Jiřího Chovance
Benefice pro oblíbeného cimbalistu Jiřího Chovance

Podmínkou přijetí je podle Dany Tománkové středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, přičemž zdravotnický obor je velkou výhodou. Přijímací zkoušky se v kombinované formě studia neskládají, při přijetí rozhoduje prospěch v předposledním a posledním ročníku střední školy.Do prvního kola přijímacího řízení je možné podat přihlášku do konce měsíce května.

V případě nenaplnění kapacity, která čítá až 40 studentů, budou následně vyhlášena další kola přijímacího řízení. Podrobné informace o studiu naleznou uchazeči na webových stránkách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.