„Projekt osobnostního rozvoje je ojedinělý a výjimečný ve formě, v níž jej v gymnáziu realizujeme. V této podobě není uplatňován na žádné jiné škole v České republice," uvedl Michal Jahn, garant projektu na Stojanově gymnáziu. Objasnil, že vzdělávací ústav se snaží vést žáky k uvědomění si sebe sama a svých možností, od toho pak odvíjet svůj další rozvoj, uvědomění si, v čem každý z nich může být prospěšný celku. Důraz je položen také na vzájemnou kooperaci a pomoc druhému. Akce zmíněného projektu jsou rozplánovány na celou dobu čtyřletého studia, zejména pak v prvním až třetím ročníku. „Cílem projektu je pomocí formačního setkání umožnit sebepoznání a na jeho základě utvářet svůj vztah k sobě, k ostatním lidem a světu u věřících žáků, ale i vztah k Bohu," vysvětlil Michal Jahn.

„Právě skončený kurz, zaměřený tematicky na Mé okolí, co v něm znamenám a jak mohu být užitečný, navázal na třídenní podzimní kurz, jehož téma bylo Já a svět aneb Mysli globálně – jednej lokálně," objasnila lektorka Anežka Plintovičová.

Součástí kurzu osobnostního rozvoje byla Výzva. Studenti měli za úkol udělat co nejvíce lidí šťastnějšími. Forma a cílová skupina byla zcela na nich, takže navštívili staroušky v Domově pro seniory v Uherském Hradišti, aby jim přinesli trochu radosti a úsměvů.

„Studenti třetího ročníku Stojanova gymnázia odvedli ve skanzenu i v areálu Živá voda kus práce. Beze zbytku naplnili téma jednoho ze tří dnů kurzu, který nesl název Jak mohu pomoct svému okolí," pochválil velehradské gymnazisty Martin Salák, instruktor z Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Souhlasně mu přikyvoval správce Archeoskanzenu Modrá Lubomír Sláma s šéfem biocentra Živá voda Jiří Kroča.

Stojanovo gymnázium Velehrad na začalo na Projektu osobnostního rozvoje spolupracovat s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku v roce 2011. Jeho pracovníci se v rámci projektu Orientačních dnů zaměřují na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.