„V Karpatech se zdržíme jen jeden den. Během týdenního terénního cvičení totiž chceme navštívit vybrané lokality od Pálavy až po Valašsko,“ prozradila Petra Krejčí, botanička z Agronomické fakulty MZLU. „V Karpatech je naším hlavním cílem návštěva Národní přírodní rezervace Velká Javořina. Tam budeme mít možnost studentům na živo ukázat místní specifickou a krásnou květenu. Třeba loni jsme byli na nedaleké Babí hoře, kde se také vyskytuje celá řada vzácných rostlin,“ podotkla Krejčí.

Exkurze zahrnuje kromě botanické části i část pedologickou. „Vzhledem k tomu, že v rezervaci nemůžeme kopat, musíme dnes půdoznaleckou část omezit. Ale v nížinné zemědělské části okresu jsme se včera dívali na zajímavé půdní typy. Například na takzvané fluvizemě v nivách potoků nebo hnědozemě poblíž řeky Moravy,“ vysvětlil pedolog Vítězslav Hybler, který studenty na výjezdu také doprovází.