„Každý rok k příležitosti výročí této bitvy připomínáme památku vojáků, kteří se jí účastnili a na jejichž hrdinství bychom neměli zapomenout. Bohužel nám letos situace na Ukrajině nedovolila vyrazit přímo tam, proto jsme uskutečnili tento telemost," vysvětlila netradiční pojetí vzpomínkové akce ředitelka obecně prospěšné společnosti Sokolovo Jarmila Žourová.

Uherskohradišťští gymnazisté tak prostřednictvím moderních technologií téměř z očí z očí hovořili se svými kolegy a vzájemně si připomněli historický význam bitvy u Sokolova.

„Jsme pyšní na odvahu našich československých vojáků, ale nezapomněli jsme ani na vojáky Sovětského svazu, kteří byli za smutných časů druhé světové války na naší straně," sdělili rusky studenti Gymnázia Uherské Hradiště Barbora Vintrová a Bohdan Chrenovský. Z Ukrajiny zazněla zase slova úcty k českým vojákům.

„Vážíme si činů prvního československého sboru pod vedením Ludvíka Svobody a vedoucího roty nadporučíka Otakara Jaroše. Oba se stali symbolem společného boje proti fašismu," překvapili ukrajinští žáci svými znalostmi českých reálií.