Přiřadilo by se tak k jedenácti školám v celé republice, podporujícím „spravedlivý" obchod v rozvojových zemích. Zároveň se tak s nejvyšší pravděpodobností stane první takto aktivní školou v regionu a vůbec prvním gymnáziem v zemi, které ocenění získá.

„O problematice jsme se dozvěděli díky projektům na toto téma, které jsme vypracovávali v hodinách angličtiny. Prvotní impuls vyšel především z mé iniciativy, následně se připojili další," prozradil student 2. B Tomáš Lekeš, který je zároveň mluvčím řídící skupiny Fairtradové školy v Gymnáziu J. A. Komenského.

K úplnému naplnění jejich záměru zbývá momentálně splnit dvě podmínky, a to zahájit výuku o globálních tématech a zapojit do těchto aktivit veřejnost. „Zkušební vyučování do našich rozvrhů začleníme v týdnu od 16. do 20. února, a to formou různých aktivit, při nichž se do výuky zapojí sami žáci. Vyučující nás naštěstí podpořili, za což jim i ostatním patří můj velký dík," doplnil Tomáš Lekeš. Poslední podmínku, která poté bude dělit brodské gymnazisty od vytouženého titulu, splní pravděpodobně v dubnu při příležitosti Dne Země. „Uspořádáme propagační akci pro veřejnost, která bude zahrnovat například ochutnávku jídel. Samozřejmě záleží na tom, kolik získáme peněz na podporu toho, aby pojem fair trade vešel do obecného povědomí," poznamenal Tomáš Lekeš. Do konce roku by tak už mohlo uherskobrodské gymnázium oficiálně získat titul Fairtradová škola.

Mezi novinky, s nimiž se tamní studenti nově setkávají, patří například fairtradové ovoce, které dostávají přímo v jídelně. Její zaměstnanci se také rozhodli „spravedlivý obchod" ze školních prostředků podpořit. „Cena fairtradových výrobků se naštěstí příliš neliší od běžného sortimentu obchodů. Představu bohužel zkreslují některé obchodní řetězce, které kvůli značce Fair trade zboží záměrně předražují," konstatoval Tomáš Lekeš. Novinkou v tamním gymnáziu je také automat s nabídkou fairtrade kávy.

„Jako škola tuto iniciativu velmi podporujeme a snažíme se problematiku dostat také do povědomí veřejnosti. Na dni otevřených dveří naši žáci například zorganizovali ochutnávku fairtradových produktů a vyráběli ekologické tašky," uvedl ředitel školy Jaroslav Krpal. Snaha má podle jeho slov přispět k podpoře zemědělců rozvojových zemí, kteří mají potíže své produkty kvůli konkurenci nadnárodních společností ve světě uplatit. Výhody využívání fairtradových produktů shrnula Hana Chorváthová ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko. „Škola si opatří to, co potřebuje, a zároveň podpoří šetrnou produkci. Navíc získá příležitost vzdělávat své studenty příkladem, ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí. V evropských zemích je nabídka fairtradových potravin na školách běžnou praxí. Například v Itálii podává fairtradové produkty asi tři tisíce školních kantýn," informovala Hana Chorváthová. (abr)

Co je fair trade?Jedná se o způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. Zdroj: http://www.fairtradovamesta.cz/