Budoucí absolventi tříletého bakalářského studia oborů Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management prokazují své znalosti před zkušební komisí. Hradišťskou odnož ostravské VŠ navštěvuje v akademickém roce 2008/2009 celkem 289 studentů.

Irena Trojková