Někdy kolem roku 1905 byly hlavy od revíru přeneseny ke studánce při cestě na Salaš, asi 2,5 km od Bunče. Během mnoha let byly postupně umístěny tak, aby pramen proudící vody vytékal zároveň z obou hlav. Od té doby se studánka nazývá U Lvích hlav nebo Lví hlavy,“ popisuje vznik studánky Bořek Žižlavský v knize Chřiby, studánky vypravují příběhy.

Vytesané lví hlavy bez újmy přežily dvě světové války a obnovy se dočkaly už v roce 2013.

,,Půl roku po zrestaurování kamenných hlav nějací vandalové hlavy totálně zničili tak, že repase již nebyla možná. Bylo proto nutné hlavy sejmout a vytvořit nové,“ upřesňuje hlavní iniciátor aktuální opravy studánky Rostislav Blaha.

Samotná rekonstrukce vyšla na bezmála sto tisíc korun a společně ji financovaly obce Salaš, Velehrad, Modrá, Spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby a společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

,,Studánka „U lvích hlav“ tvoří nedílnou součást koloritu zdejšího lesa a jsem proto rád, že opět po letech dostala svou podobu,“ poznamenal Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., která má na starosti správu lesních pozemků v Chřibech. Na území Chřibů se nachází více než 200 zmapovaných studánek.

Studánka „U lvích hlav“ je označována jako jedna z nejkrásnějších.