„Jde o část, která byla velmi zanedbaná a kde prosakovala voda. Svah jsme tedy celý vysekali, dali do pořádku a kromě studánky je tam i nová výsadba,“ přiblížila starostka Louky Anna Vašicová. Druhá studánka vznikla směrem dále na Blatničku a třetí pak v lese nad Loukou. „Voda tam již pramenila, tak jsme jen přiložili ruku k dílu, ať to má trochu nějaký ráz,“ uvedla Vašicová.

S úpravami tohoto pramene pomohly i loucké děti pod vedením tamního myslivce Jana Škopíka, který vede děti k lásce k přírodě. „Děti pomohly s výsadbou stromků. Až se studánky úplně dokončí, tak si je pojmenují,“ odkryla starostka.

Louka se tímto počínáním řadí spíše k prvním vlaštovkám, které se snaží o obnovu původního rázu krajiny. Ekologové i ochranáři se totiž shodují na tom, že studánek, které bývaly v minulosti velmi hojné, v dnešní době naopak ubývá. „Podobná iniciativa určitě moc běžná není. Pokud vím, tak se do podobných akcí pouští většinou dobrovolníci. Lze spíš říct, že studánky zanikají,“ přiblížil Zbyněk Piro, pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Podle něj je hlavním důvodem zániku zdrojů osvěžení například zanikání cest nebo špatná dostupnost k místu přírodního zdroje vody. Lidé tak udržují především ta místa, která jsou už vyhlášená a ke kterým jsou zvyklí chodit. „O takové studánky se někdo stará a jsou tam třeba i hrníčky,“ uvedl Piro.
Jeho kolega ze Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Bohumil Jagoš navíc poukazuje na to, že přírodní zdroje vody v důsledku změny klimatu vysychají. „Všechno bylo kdysi odvodněno. Hodně studánek bylo napojeno na odvodňovací potrubí a dnes po těch padesáti sto letech jsou tato jednak nefunkční a jednak je všechna voda z krajin odvedena,“ řekl Jagoš.

Ekolog Vít Hrdoušek navíc připomíná fakt, že lidé dnes do krajiny zavítají mnohem méně. „Dříve lidé chodívali na pole, louky a potřebovali pít,“ říká. Právě proto se snaží v rámci možností při každoročním otevírání studánek o obnovu pitných zdrojů. „Některé studánky na Strážnicku vyhledáváme, čistíme je a zastřešujeme,“ potvrzuje.

Na takto zrenovované studánky poté upozorňuje v rámci turistického produktu, jako je třeba naučná stezka či mapa. Na webových stránkách www.estudanky.cz, které jsou registrem národních pramenů a studánek, lze pod Uherskohradišťskem najít osm studánek, pod Hodonínskem zatím pouze čtyři studánky.