Pro kněží je to nová situace. Zpětná vazba od věřících občas přijde formou SMS či emailu.

„Je zajímavé, že ve všední den je nejpopulárnější mše v 7.15 hodin a ne ty pozdější. Když se společně modlíme růženec, tak je na YouTube vidět, kolik lidí se modlí s námi,“ řekl v rozhovoru pro Deník Josef Stuchlý, rektor hostýnské baziliky. Stuchlý věří, že se křesťanská víra z letošní pandemie vzpamatuje.


Jak vypadal letošní rok na svatém Hostýně?
Celkově na Hostýn připutovalo letos méně poutníků než v minulých letech. Do konce května byly plánované poutě minimalizovány. Od června do začátku záři proběhly všechny velké poutě, jak je známe. Orelská pouť, hlavní pouť, dechové hudby, krojovaní, kuchaři či pedagogové se sešli v hojném počtu. Kontrastem k těmto poutím byla hubertská pouť, kdy bylo možné mít pouze 6 věřících v kostele. Lidé jednali rozumně a já jim za to děkuji. Hostýn nebyl zavřen, navzdory tomu, že sem přicházejí lidé z celé Moravy a mísí se zde různé farnosti z různě ohrožených regionů celé republiky.

Jak se letos osvědčil online přenos mší? Najednou neexistovala zpětná vazba od lidí v kostele.
Počet připojení k našim kamerám se razantně zvýšil. Před zavřením kostelů v březnu byla nedělní hostýnská mše v 9.00 hodin navštěvována zhruba 200 různými počítači. Po zavření kostelů toto číslo vzrostlo na 1700 různých počítačů (v jazyce IT jsou to unikátní IP adresy, pozn. redakce). Jestliže u jednoho počítače by byli jen dvě osoby tak je to zhruba tři tisíce věřících. Tolik by se jich do baziliky ani nevešlo. Pro nás kněze je situace, kdy kostel je poloprázdný či prázdný, něco nového, ale s vědomím, že mě poslouchá více lidí než v dobách před koronavirem. Když se modlíme společně růženec, tak je na YouTube vidět, kolik lidí je aktuálně připojeno a kolik se jich modlí společně s námi. Je to povzbuzující, že nejsme sami, stejně tak i pro ty, kteří se připojili a modlí se s námi. Vytváříme jedno společenství.

Může podle vás víře letošní rok spíše uškodit, nebo ji naopak posílit?
Naše situace, kdy nemůžeme do chrámu a účastnit se eucharistické oběti, mi připomíná dilema židovského národa v Babylonském vyhnanství. Celá elita národa byla najednou v situaci, kdy neměli přístup k jeruzalémskému chrámu. Znamenalo to konec jejich víry? Ne. Po nějaké době si vytvořili nové prožívání Boží přítomnosti a to v synagogách. Bůh je neopustil. Já si myslím, že i my se můžeme vrátit k tradici společných modliteb v rodinách. Společenství, jako místa duchovního růstu za komunismu nám mohou být také inspirací co dělat a jak žít náš duchovní život. Na druhou stranu je vidět, že eucharistie jako pokrm pro duši je obtížně nahraditelný.

Je v ohrožení nějaká rekonstrukce nebo investice z důvodu, že v době uzavření přišel Hostýn o dary věřících?
Hospodaření duchovní správy na Svatém Hostýně je dlouhodobé a máme na účtech nějaké zásoby, které nám umožňují překlenout dobu nižších sbírek v tomto roce. Proto jsme schopni dostát svým závazkům v tomto roce a pokračovat v opravách Jurkovičovy křížové cesty společně s kaplí svatého Sarkandra i v roce příštím. Samozřejmě, že jsme závislí na dotacích od státní správy. Žádosti na granty pro příští rok již byly podané a uvidíme, jak se k nim státní správa postaví. Matice svatohostýnská (MSH) je v trochu jiné situaci. Její příjmy jsou z části závislé na ubytovaných v poutních domech. Toto je zakázáno, a tak MSH musela žádat o příspěvky od státu související s covid-19.

Můžou se lidé letos těšit na Betlém?
Určitě ano. Jen asi bude nutné odhadnout, kdy tam bude méně lidí. Určitě nebude dobré přicházet v době mší svatých. Nejméně lidí bude určitě ve všední dny a tak to záleží na každé rodině, který čas uzná za nejvhodnější.
 

P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., SJ (nar. 1966, Ostrava)
Od 24. dubna 2019 vede duchovní správu na Svatém Hostýně. V roce 1990 promoval na Vysoké škole báňské v Ostravě jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991. V letech 1993 až 1996 studoval filozofii v Krakově a následně pak teologii v Dublinu a Londýně (1997–2002).
Kněžské svěcení přijal 6. dubna 2002 na Svatém Hostýně z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
V letech 2002 až 2004 absolvoval studium psychologie v Bostonu. Po návratu do České republiky začal sloužit v Brně.