Pořadatelem ankety je Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky. O tom, který ze dvanácti stromů finalistů se stane Stromem roku 2009, rozhodne veřejnost. V loňském sedmém ročníku ankety hájila barvy Slovácka prakšická hrušeň polnička, která mezi dvanácti finalisty skončila na devátém místě. „Zvláštní kategorii tvoří Strom hrdina. Tímto titulem oceňujeme stromy, kterým hrozí vážné nebezpečí vlivem lidské činnosti, jaké představují stavební práce, doprava, emise či pokácení,“ informovala koordinátora ankety Strom roku Pavlína Binková.

Zlámaneckou oskeruši navrhla do celostátního kola ankety Strom roku 2009 obec Zlámanec spolu s žáky a učiteli Biskupského gymnázia v Ostravě. Kdy byla oskeruše v trati Vrbovky vysazena, nelze s určitostí říci. Přestože zlámanecká oskeruše podle pamětníků několikrát vyhořela, vždycky se její velká část zazelenala a vydala své plody. Větévka jeřábu oskeruše s plody se dostala do znaku obce Zlámanec. Zlámanecká či Antoškova oskeruše, jak ji také někteří občané nazývají, má obvod kmene 450 centimetrů. V katastru obce rostou i další oskeruše. Kupříkladu Vojákova, Petrova, Hanáčkova, Žákova, Masaříkova či Záhorova.

„Protože zlámanecká oskeruše má mezi dvanácti finalisty jedničku, mohou ji občané v soutěži podpořit zasláním DMS STROM1 na číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30 korun. Nadace Partnerství obdrží 27 korun, které poputují do veřejné sbírky a umožní výsadbu nových stromů. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců,“ informovala koordinátorka akce Adéla Badáňová. Podle ní zaslalo svůj hlas Zlámanské oskeruši pět občanů. Nejvíce hlasů z dvanácti finalistů, dvacet pět, dostal zatím dub u kláštera v Kladrubech.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní ankety proběhne v rámci Koncertu pro stromy, který se uskuteční 22. října v brněnské Redutě. Vystoupí na něm také například zpěvačka Marta Kubišová.

Zdeněk Skalička