Zvláště začínající myslivci se cvičí ve střelbě na střelnici v Salaši, která patří Okresnímu mysliveckému spolku (OMS) Uherské Hradiště. Další dvě menší střelnice, v Záhorovicích a Bojkovicích, jsou majetkem mysliveckých sdružení.

„Výcvik v lovecké střelbě je účelový. Koná se proto, aby myslivec dovedl zasáhnout zvěř v jakýchkoliv podmínkách a aby ji vždy zasáhl tak, aby pokud možno, jak se v myslivecké mluvě praví, okamžitě zhasla,“ vysvětlil předseda OMS Uherské Hradiště Karel Blahušek.

Kromě cvičných střeleb jsou na salašské střelnici organizovány okresní přebory v brokové a kulové střelbě, ale trénují zde také vrcholoví střelci. „Od začátku května je o sobotách a nedělích střelnice zadána pro myslivecká sdružení. Třeba ve staroměstském sdružení nevydají svému členu povolenku na srnce, pokud neabsolvuje cvičné střelby a neprokáže způsobilost střelby v terénu,“ potvrdil správce salašské střelnice, sedmašedesátieltý František Moštěk, který je šestačytřicet let příslušníkem Hubertova cechu a pětatřicet let předsedou střelecké komise OMS.

V loňském roce při cvičných střelbách a přeborech vypustily automatické vrhačky nad salašskou střelnici na osmdesát tisíc asfaltových terčů (holubů).

„Rozstřílené i nerozstřílené musím posbírat, stejně jako je potřeba sebrat pláště nábojnic z umělé hmoty s kováním, takzvané dutinky, které ekologicky likviduji. Jenom vloni to bylo pět centů dutinek a letos to bude daleko víc. Na střelnici mám jimi naplněno několik pytlů. Věřím, že díky mechanismu, který na oddělení kování od plastových dutinek vyvinul můj zeť, se nám to podaří. Pořádek na střelnici chci mít. Převzal jsem ji jako správce před čtyřmi roky od někdejšího olympijského vítěze Josefa Panáčka, který střelnici uvedl do regulérního stavu a já v jeho šlépějích pokračuji a střeliště modernizuji,“ podotkl Moštěk.