„Pokud bude záměr podpořen v rozpočtu na příští rok, může se zrealizovat už v rooce 2022. Částka na realizaci je odhadována na zhruba milion korun,“ informovala mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Životnost fotovoltaických panelů je podle jejích slov v současnosti odhadována na 30 let. V celkovém shrnutí se předpokládá, že 80 % vyrobené elektřiny za rok bude spotřebováno provozem v budově a 20 % bude dodáno do distribuční sítě.

Za Uherské Hraditě přebírají ocenění Zlatý erb Radka Šipková a Pavel Hubáček.
Krajské ocenění Zlatý erb 2021 získalo Uherské Hradiště

„Předpokládaná cena elekrické energie nespotřebované v budově a dodávaná do distribuční sítě v kategorii přebytku je 450 Kč/MWh. Cena za neodebranou elektřinu vychází z cenových úrovní platných pro rok 2021. Po uvedení do provozu se předpokládají roční výnosy 70,1 tis. Kč. Prostá doba návratnosti je odhadována do 10 let. Dá se předpokládat, že ceny elektřiny budou stoupat a doba návratnosti se bude zkracovat,“ upřesnila Elen Sladká.