Bude provedena výměna střešní krytiny, která již dožívá. Krytina byla naposledy měněna mezi lety 1982 až 1984.

„Bohužel byly tehdy byly použity nekvalitní tašky, které se dnes vlivem vlhkosti rozpadají. Opravuje se nyní také příhradová a trámová konstrukce z první třetiny 20. století. Ta byla navržená hradišťským architektem Dominikem Feyem, a to při rekonstrukci zámku pro Leopolda II. Berchtolda,“ informoval kastelán zámku Jan Binder.

Den vína letos uspořádají v areálu hotelu Buchlov.
Den vína uspořádají v sousedství hradu Buchlov. Aukce pomůže hendikepované dívce

Jedním dechem dodal, že některé trámy jsou napadeny hnilobou, dřevomorkou nebo červotočem a musí být vyměněny.

„Restaurátoři pracují také na opravách ozdobných hromosvodných bání a balustrády. Opravou ale projdou také stropní konstrukce a v nejpoškozenějších částech i bohatá štuková výzdoba,“ prozradil kastelán buchlovického zámku.

V dolní části státního zámku začala obnova střešní krytiny na jednom ze zámeckých křídel. Jde o první část, která se kvůli špatnému stavu krytiny i komínů dostala do hledáčku památkářů. Podle slov kastelána a vedoucího správy památkového objektu Jana Bindera provádí opravu střech a krovů firma H a B Delta Vsetín.

Kastelán zámeckého skvostu tvrdí, že pokud vše dobře dopadne a nenastanou mimořádné okolnosti, mělo by lešení z budovy dolní části zámku zmizet do poloviny roku 2026. Turistickou sezonu letos ani v příštích dvou letech opravy rozhodně nebudou ohrožovat. Náročné turisty jistě nadchne zejména nádherná devatenáctihektarová zahrada s parkem s unikátními dřevinami, ale i okolí zámku.

„Nyní probíhají práce na severním křídle zámku. Na severním pavilonu je již odstraněna stará krytina a opravuje se krovová konstrukce. Řemeslníci staticky zajistili strop nad malou jídelnou, který je tvořen původní barokní povalovou konstrukcí. Vlivem zatékání se v trámech objevila dřevomorka a hrozila jejich destrukce,“ svěřil se kastelán Jan Binder.

Podotkl, že restaurátoři nyní provádějí fixaci štukové výzdoby a připravují štuky na transfer, aby mohlo dojít k celkové opravě stropní konstrukce. Severní křídlo zámku je nyní zajištěno proti dešti provizorní střechou.

Folkloristé vyrazili uklízet Buchlovice
Buchlovice v akci Ukliďme Česko. Odpadky ustoupily dobrovolníkům

„Provoz celého zámeckého areálu není v současné době omezen. Návštěvníci mohou absolvovat, jak individuální procházku 19hektarovým parkem, tak i prohlídku zámku s průvodcem, která trvá 45 minut,“ řekl Jan Binder.

„Opravu financuje ministerstvo kultury a rozpočet na ni je 56 milionů korun,“ doplnil Binder.

Královský hrad Buchlov ze 13. století, ale i honosný barokní zámek v Buchlovicích jsou vyhledávanými lokalitami filmařů, především při natáčení pohádkových příběhů. Věhlas jim přinesly snímky jako například Bathory, O statečném kováři, Čertova nevěsta, Poslední aristokratka či seriál Četnické humoresky.

K zámku patří i zahrada s parkem, tvořící organickou součást reprezentační architektury šlechtického sídla. Představují jednu z nejvýznamnějších památek, takzvané historické zeleně v Česku. Zahrada byla zakládána od počátku 18. století současně se zámkem.

„Současnou podobu získal zámek až v prvních dvou desetiletích 20. století, kdy citlivé úpravy provedl architekt Dominik Fey. V roce 1945 byl zámek na základě Benešových dekretů zestátněn a roku následujícího předán jako významný doklad své doby do správy Národní kulturní komise a zpřístupněn veřejnosti. Jde o jeden z nejkrásnějších komplexů svého druhu u nás,“ dodal kastelán Jan Binder.

Velikonoce na hradě Buchlově.
Velikonoce na hradě Buchlově. Lidé si užili poutavý program plný tradic

K nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky patří Státní zámek v Buchlovicích pod hradem Buchlovem. Na dějiny hradu navazuje zámek, který dal postavit pro svou manželku Eleonoru z Colonna-Felsu, původem z Itálie, majitel panství Jan Dětřich z Petřvaldu. Hrad Buchlov byl totiž pro Eleonoru příliš chladný. Stavba zámku byla dokončena rodem Petřvaldů v roce 1707. 

Zámek tvoří dvě protilehlé budovy, z nichž tzv. Horní zámek, nazývaný též Flora, sloužil dříve hospodářským účelům. Uprostřed mezi budovami je dvůr s centrální kašnou. Honosný tzv. Dolní zámek zase sloužil k reprezentačním účelům a pro ubytování hraběcí rodiny. Zajímavá je sala terrena s bohatou výzdobou, situovaná pod hlavním sálem.