Zkušení z Dolního Němčí, kde obecní hostinec provozovali sedm let, však mluví o tom, že především ekonomicky je toto řešení nevýhodné.

V devadesátých letech, kdy docházelo k majetkovým přesunům, připadla budova zámečku s restaurací ve Strání obci.

„Celý objekt potřeboval rekonstrukci. Obec jej s výraznou pomocí státu opravila velmi hezky a relativně nákladně a zhruba před třemi lety jsme restauraci v něm pronajali. Pro obec toto řešení znamenalo nejméně práce,“ vysvětluje starosta Strání Ondřej Benešík.

Nájemci ale před nedávnem smlouvu vypověděli a obec stála před otázkou, co dál. „Po velmi dlouhé úvaze a diskuzi jsme se dohodli, že zámek budeme provozovat sami. Kromě restaurace samotné tam máme několik salonků, obřadní síň a v dalším patře vznikne několik bytů,“ nastiňuje plány starosta Strání.

Obec platí o třetinu více zaměstnanců

Provozovat restauraci začalo Strání 6. června, hostinec už ale vedla obec i v devadesátých letech. „A poměrně úspěšně, i když ta budova nebyla zdaleka tak luxusní jako dnes,“ zdůrazňuje Benešík. V pohostinství našlo práci šest lidí, kteří jsou obecními zaměstnanci.

„Kmenových nás předtím bylo jedenadvacet, takže nárůst zaměstnanců byl asi o třetinu. Je to náročné, ale i přesto věříme, že si to na sebe vydělá. Naší nevýhodou je, že jsme odříznutí u hranic, například v Brodě by podobné zařízení bylo jistě hojně využíváno svatebčany a podobně. Na druhou stranu máme velký potenciál v cestovním ruchu, který zatím nevyužíváme. A krásná restaurace nám s tím může pomoci,“ dodal Benešík.

Jiný názor na fungování obecní hospody má ale starosta Dolního Němčí František Hajdůch. „U nás jsme provozovali hospodu od roku dva tisíce jedna do roku dva tisíce sedm. Ze začátku to bylo dobré, ale jakmile jsme se stali plátci DPH, tak to šlo z kopce především ekonomicky. Navíc si někteří lidi mysleli, že když je to obecní hospoda, budeme na ně ještě pomalu doplácet,“ shrnul své zkušenosti Hajdůch.

Hostinec nakonec pronajali, vše funguje bez problémů a na obci vládne s aktuálním stavem naprostá spokojenost. „Nedopláceli jsme na provoz, vždycky všechno vyšlo do plusu, i když minimálně. Ale bylo to víc práce než užitku,“ dodal Hajdůch.

Starosta je zatím optimistický

Za neobvyklý považuje stav, kdy obec provozuje vlastní restauraci, také Jan Prachař, který na Evropském polytechnickém institutu v Kunovicích působí jako odborný asistent oboru Management a marketing zahraničního obchodu.

„Na rekonstrukci zámku byly určitě vynaloženy určité finanční investiční náklady. Pokud je provoz restaurace uhradí alespoň částečně, nebo je bude postupně snižovat, je zřízení restaurace přínosným záměrem. Provoz pohostinství nesmí být ztrátový, minimálně musí být uhrazeny fixní náklady na provoz,“ říká nezávislý ekonom. A dodává, že ze své praxe podobný případ nezná. „Přibližuje se k němu nově otevřená restaurace v zámku v Napajedlích, kde je stejný majitel zámku i restaurace,“ nastiňuje Prachař.

Názory na provoz takového zařízení a jeho možnou ekonomickou výnosnost se liší, starosta Strání je však mírně optimistický. „Jsem opatrný, mám z toho spíš bolení hlavy, to je pravda. Ale zatím se ukazuje, že zájem je velký a lidi si pochvalují kuchyni. Rentabilitu máme dimenzovanou na obrat. Vše se tak uvidí až časem,“ uzavřel Benešík.

PETRA KUČEROVÁ