Ve středu 30. července totiž odbor územního plánování Zlínského kraje rozeslal všem zainteresovaným vyjádření k jejich nesouhlasu s realizací takových plánů. Z textu vyplývá, že o chystaném energetickém koridoru lze dále diskutovat, což je na moravsko-slovenském pomezí považováno za úspěch.

„Vzhledem ke vzdálenějšímu termínu realizace byl návrh ZÚR ZK upraven tak, že vedení VVN bylo přesunuto ze záměrů (z návrhu) do územních rezerv, aby mohl být ještě vzhledem k charakteru území, kterého se dotýká (CHKO Bílé Karpaty), dostatečně prověřen,“ píše se mimo jiné v textu rozeslaném krajskými úředníky.

Martin Štecher, coby zástupce nesouhlasící části obyvatel, delegovaný do pozice mluvčího jejich 2750 podpisy, neskrýval s postupem krajské samosprávy uspokojení. „Momentálně je to přijatelné, protože nám to dává prostor pro další jednání,“ uvedl Štecher. Podobně hodnotí postoj kraje i sucholžský starosta Petr Gazdík. „Je to sice první, ale o to důležitější krok při prosazení názoru obyvatel území, jehož se připravované zásahy do krajiny týkají,“ poznamenal. Zadostiučinění cítí i starosta Horního Němčí Miroslav Bahula. „Takový krok vítáme. Kvůli tomu jsme se setkali s hejtmanem,“ prozradil první muž horněmčanské radnice.

Aktuální postoj společnosti E.ON k problematice, která rozjitřila emoce na Slovácku, se vyjádřil Vladimír Vácha z oddělení komunikace společnosti E.ON. „Náš názor se nemění. Vzhledem k realizaci záměru, který se týká až roku 2015, to pro nás momentálně není aktuální záležitost,“ konstatoval Vácha, jenž nezbytnost vybudování koridoru v regionu zdůvodnil tím, že jihovýchodní cíp republiky patří už nyní k energeticky nejvytíženějším oblastem státu.

Plán trasy: Vedení 110 kV ve směru Uherský Brod – Bošaca je na území ČR předpokládáno v délce 19–20 km. Dotknout se má katastrálního území obcí Uherský Brod, Nivnice, Korytná, Strání a Březová, z toho cca 10 km v oblasti Bílých Karpat. Zdroj: E.ON Distribuce

Související články:

Stožáry v Bílých Karpatech nechce už 2620 lidí

ANKETA: Zhyzdí Bílé Karpaty stožáry?

Ustup, občane, my jsme stát a ty nám stojíš v cestě