Strom starý zřejmě jako tamní areál někdejšího justičního paláce (z konce 19. století), při pádu v sobotu 13. června jako zázrakem nezpůsobil žádné zranění ani škody. Na běžně zaplněném parkovišti naštěstí žádná auta nestála.

Torzo lípy jej však stále blokuje a čeká na odklizení. Z vykotlaného kmene je patrné, že uvnitř byl strom úplně dutý.

"V uplynulých 20 letech nedošlo k takové ani podobné situaci na majetku v krajské správě škol. Při péči o stromy je prováděna vizuální kontrola pověřeným pracovníkem školy. V případě potřeby či pochybností, zda strom neohrožuje lidi či majetek, je povolán odborník, který věc posoudí a jsou činěny další kroky k nápravě, případně jeho pokácení v souladu s platnou legislativou," upřesnil vedoucí odboru školství Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Stavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě.
Stavbu Cyrilometodějského centra nezbrzdil ani náraz jeřábu do kostelní věže