„Už podruhé jsme žádali Hasičský záchranný sbor (HZS) České republiky o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Od konce loňského léta jsme s napětím čekali na výsledek řízení ohledně příspěvků na investice poskytované HZS ČR. Na začátku loňského prosince jsme obdrželi potěšující zprávu, že obci byla dotace přidělena,“ neskrýval radost z oznámení Aleš Mergental, starosta Velehradu.

Netajil se tím, že při předchozím posuzování stavu staré hasičské zbrojnice, množství nutných oprav spolu s faktem nevyhovujících rozměrů a chybějícího zázemí v hasičárně, se obecní zastupitelstvo rozhodlo pro stavbu zcela nové zbrojnice. Loni na podzim bylo vydáno stavební povolení k demolici staré zbrojnice a k výstavbě nové.

„Projekt počítá se stavbou, která bude nejen dispozičně, ale také svojí kapacitou a zázemím hasičům určitě vyhovovat i v budoucnosti. Zatímco ve stávající malé hasičárně je mimo jiné pouze jeden záchod a jedno umyvadlo, v té nové mají být sprchy, umývárny, WC, místnosti pro hasičskou výzbroj a výstroj, ale i velká společenská místnost,“ vypočítával velehradský starosta.

Podle Petra Pelikána, velitele 15členné zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velehrad bude ve zbrojnici prostorná garáž pro cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/2500/25 -M2R, kterou dostali ve druhé květnové dekádě 2019 bezúplatným převodem od Záchranného hasičského sboru Zlínského kraje. Součástí stavby má být i věž pro sušení hadic.

„Projekt nové hasičské zbrojnice byl velmi dobře připraven, takže obec získala od HZS ČR na výstavbu maximálně možnou dotaci, a to ve výši 4,5 milionu korun, bez níž bychom se do stavby hasičárny nepouštěli,“ vysvětlil Aleš Mergental.

Prozradil, že celkové náklady na výstavbu nové zbrojnice přesáhnou 17 milionů korun. Část finančních prostředků bude hrazena z rozpočtu obce, deset milionů z úvěru, jehož podmínky jsou v současné době pro obce příznivé.