Vzniklo k příležitosti výročí 100 let od jeho úmrtí (zemřel 29. 9. 1923). Usazení plastiky z bronzu, patinované zlatem a stříbrem osobně řídil její autor, akademický sochař Otmar Oliva. Požehnáno má být v úterý 4. července bezprostředně po mši svaté v 15 hodin.

Iniciátorem vzniku uměleckého artefaktu Stojanova otcovského srdce byla Matice velehradská.

Odlévání soch do bronzu sochaře Otmara Olivy ve slévárně PŘESNÉ ODLITKY s.r.o.v Popovicích.
VIDEO: Otmar Oliva odléval Stojanovo otcovské srdce, vzpomínku na arcibiskupa

„Když jsme ten záměr připravovali, tak jsme se s Otmarem shodli, že to dílo by mělo být do budoucna relikviářem nebo liturgickým artefaktem, protože patří do sakrálního prostoru, konkrétně do královské kaple,“ řekl Petr Hudec.

Matici velehradské na plastiku, která přišla na 402 tisíc korun, přispělo podle Hudce mnoho dobrodinců jako řádové sestry, olomoucké arcibiskupství, členové Matice velehradské, ale také členové jiných moravských matic.

„To že tu to dílo je, je přání lidu. Dokazuje to úctu k Antonínovi Cyrilovi Stojanovi, která je stále živá. Přestože už je to sto let co zemřel, stále nebyl blahořečen a my bychom si přáli, aby se tomu tak stalo. Věřme, že se nebudeme pořád dívat jen na to krásné umělecké dílo, ale, že se to jednou stane relikviářem,“ dodal Petr Hudec.

V Obecním domě v Drslavicích vystavili bronzový poklad objevený v obci před jedenašedesáti lety; červen 2023
VIDEO: V Drslavicích vystavili bronzový poklad nalezený před jedenašedesáti lety

Plastika má ztvárňovat myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojena jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Otmar Oliva své dílo zamýšlel a zrealizoval v podobě srdce rozvíjejícího se do prostoru ve fundamentu tří bodů – Hostýna, Velehradu a Panny Marie.

„Rozvinutí je znázorněno stříbrnými fragmenty,“ upřesnil Otmar Oliva.

V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje. Dalším připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc, coby sídlo moravských metropolitů.

Slavnostní odhalení dvoumetrového obelisku od Otmara Olivy, jenž vévodí knihovně Právnické fakulty UP v Olomouci.
Dvoumetrový obelisk od Otmara Olivy vévodí knihovně Právnické fakulty v Olomouci

Plastika podle Matice velehradské vyjadřuje vztah současné generace k Antonínu Cyrilu Stojanovi - ctihodnému muži i přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen.

Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení.