V posledním městském zpravodaji opět radní „střelili“ do vosího hnízda. Tentokrát kritika směřuje na pracovníka odboru životního prostředí Květoslava Fryštáka.

Marie Stloukalová totiž v jeho článku v městském zpravodaji našla narážku na svou osobu a nenechala si to líbit. „Fryšták ve svém fejetonu kritizuje četné stížnosti občanů na likvidaci zeleně. Zmiňuje se v něm i o člověku, který se chtěl přivázat ke stromu, jenž měl jít k zemi. Evidentně narážel na moji někdejší aktivitu. Pak tam také vzpomněl, že aktivistce se pomstila příroda v podobě orkánu Emma, která shodila vzrostlý strom přímo na automobil této ženy. Opět se jednalo o můj příběh,“ postěžovala si Marie Stloukalová, která postup Fryštáka označila za nedůstojný.

„Poslala jsem stížnost na jeho chování starostovi Karáskovi, k mému překvapení mi ale odpověděl tajemník města. Já ale trvám na tom, aby se k věci vyjádřil přímý nadřízený pana Fryštáka, nikoli třetí osoba. Radní jsou placeni z peněz daňových poplatníků a výroba zpravodaje je, pokud se nemýlím, placená ze stejných prostředků. Překvapuje mě tedy, že úředníci používají zpravodaj jako prostředek k pošpinění veřejnosti,“ netají své rozhořčení stěžovatelka.

Květoslav Fryšták ale žádné provinění necítí. „Chtěl jsem textem poukázat na to, že měsíčně obdržím i desítky ústních či písemných stížností od obyvatel města na to, jak likvidujeme zeleň. Drtivá většina nesouhlasných stanovisek je ale neopodstatněná. Pokud se paní Stloukalová našla v tomto článku, pak za to nenesu zodpovědnost, protože jsem v textu jmenovitě nikoho nevzpomínal,“ vysvětlil Fryšták.

Mluvčí městského úřadu označuje postup svých kolegů za standardní. „Dle pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností vyřizují stížnosti ty odbory, do jejichž působnosti předmět písemnosti náleží. Stížnosti na vedoucí odborů a oddělení předáváme k vyřízení tajemníkovi úřadu,“ tlumočila mluvčí úřadu Petra Zemčíková Vaďurová stanovisko starosty Libora Karáska.

Tajemník městského úřadu Květoslava Fryštáka v dopisu zaslaném Stloukalové brání. „K obsahu článku uvádím, že v něm nejsou obsaženy žádné nepravdivé či neověřené údaje, a ani úmyslem autora nebylo zesměšňovat stížnosti či podněty občanů z této oblasti, ale poukázat odlehčenou formou na rozdílné požadavky občanů v období provádění zimních úprav zeleně,“ píše tajemník Josef Botek stěžovatelce.

Související článek:

Dendrolog: Lidé na nás útočí neprávem