Vytížené sportovní centrum trpí obřími úniky tepla a s tím spojeným nehospodárným vytápěním. Výběrová komise měla v tomto týdnu určit firmu, která provede velkou rekonstrukci haly s rozpočtovanou cenou přesahující třicet milionů korun. Jenže nestalo se tak.

Ke komisi sice doputovalo hned osm nabídek od různých stavebních firem, rovných pět z nich však bylo ze soutěže vyloučeno. „Ze strany zájemců tam byla spousta pochybení, od formálních nedostatků až po úplně chybějící záležitosti. Předpokládám, že řada uchazečů využije možnosti odvolání, což se může táhnout klidně i půl roku. Ty lhůty jsou šílené," upozornil místostarosta Hluku David Hájek.

Zahájení stavebních prací vedení radnice původně plánovalo na začátek letošního jara, termín se však posunuje neznámo kam. Není vyloučené, že se bude muset zahájit nové výběrové řízení. A jestli se vše stihne do července 2014, kdy bude Hluk hostit vyhlášené Dolňácké slavnosti s jízdou králů, to je velkým otazníkem. „Ta varianta je možná. Nicméně je to ještě daleko, takže nepředjímejme," dodal místostarosta Há­jek.

Oprava sportovního komplexu vybudovaného v roce 1984 zahrnuje výměnu veškerých oken, zateplení zdí a stropu i pořízení nové kotelny a klimatizace. „Hala je v dobré kondici, jen potřebuje zateplit. Je skutečně problém ji vytopit," podotkl ředitel hluckého sportoviště Karel Bojko.

Na stavbu sportovní haly, jíž byl přítomen, si dodnes pamatuje předseda oddílu stolního tenisu TJ Spartak Hluk Štěpán Pospíšek, který pětatřicet let sedí ve výboru tělovýchovné jednoty. „Pro nás je důležité, aby se zlepšilo osvětlení, které ovlivňuje kvalitu hry. To současné je příliš slabě, proto jeho výměnu ještě zkusíme zahrnout do harmonogramu oprav," doplnil Štěpán Pospíšek.

Město získalo na rekonstrukci dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši patnácti milionů korun. Poslední stavební úpravy se zde děly v roce 2005. Týkaly se částečné opravy rozvodů topení, částečné rekonstrukce ubytovací části a opravy střechy. Veškeré náklady ve výši dvou a půl milionů korun tehdy zaplatil Český svaz tělesné výchovy. Plánovaná rekonstrukce údajně sportovní dění uvnitř haly nijak neomezí, z naprosté většiny se stavební práce budou odehrávat vně sálu.