Nové centrum podle starosty Bojkovic Petra Viceníka bude tvořit několik stavebních objektů. Jako první vybudují bojkovičtí nové parkoviště u Mariánského sloupu a Domu s pečovatelskou službou. Ve středu plochy, v dlážděné šternberské hvězdě, nainstalují fontánu, jíž má tvořit dvanáct vodních střiků. „Čtyři středové pylony pak budou symbolizovat čtyři městské části tvořící Bojkovice," vysvětlil starosta. U hlavní silniční tepny bojkovičtí postaví novou autobusovou zastávku a trafiku. Ze břehu Olšavy pak vznikne malý náplavek s pobytovými terasami. Řeku následně překlene dřevěný most, přičemž původní betonový mostek na Nábřeží TGM má být podle Petra Viceníka zachován.

„Osobně na náměstí nejvíce oceňuji vazbu na místní prostředí, zejména šternberskou hvězdu i pylony symbolizující spojení všech městských částí," prozradil starosta. Vodní střiky budou podle něj také zdrojem zábavy pro mladší populaci v parných letních dnech. „Bojkovice tímto konečně získají reprezentativní prostor pro konání kulturních akcí," poznamenal Petr Viceník. Co však budoucímu náměstí zatím chybí je jeho název. „Samozřejmě se už nějaké návrhy vyskytly, nejlepší však asi bude, zeptat se přímo našich občanů v nějaké anketě a výsledek pak posvětit usnesením zastupitelstva města," naznačil Petr Viceník.

Vysoutěžená cena stavby je podle něj zhruba 11.5 milionů korun. Necelých deset milionů z toho poskytne Regionální operační program střední Morava. Z městské pokladny budou muset doplatit zhruba další dva miliony korun. „Dle harmonogramu je počítáno s dokončením v květnu příštího roku, nicméně jednáme s dodavatelem o zkrácení termínu, aby byly Bojkovice pěkné co nejdříve, snad i do konce roku,"

Na konečném vzhledu centrální plochy se podepsali studenti brněnské stavební fakulty, ústavu architektury. Ti nejprve vytvořili osmnáct návrhů a posléze se také podíleli na návrhu finálním, který projekčně dořešil architekt Josef Sátora.