Ono letošní setkání, jehož se zúčastnilo 107 členů, bylo výjimečné; v roce 2020 opustil řady Štěpánů primáš Luboš Málek, zakladatel klubu a doživotní (permanentní) starosta, a tak hlavním úkolem byla volba starosty nového. V první části jednání však nejdříve zazněla ve zvukové nahrávce vzpomínka na zesnulého primáše, který byl po desetiletí hlavním organizátorem, magnetem přitahujícím nové členy a současně osobností, která překročila hranice regionu Slovácka.

Následovala volba nového doživotního starosty, jímž byl na doporučení výboru klubu zvolen cimbalista muziky Olšava a blízký Málkův spolupracovník Hynek Sušil.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto
Začíná Tříkrálová sbírka. Tisíce koledníků vyráží do ulic

Ten ve svém inauguračním projevu mimo jiné řekl: „Když jsem 29. 12. 1982 obdržel průkaz Klubu Štěpánů s číslem 16, netušil jsem, že budu mít možnost být u překrásné tradice, která dnes dovršila 40 let trvání. Rád bych navázal na práci Luboše Málka. Rád bych, abychom v našem setkání pokračovali, a to nejdůležitější, abychom měli pořád důvod se spolu setkávat, hrát, zpívat a učeně mluvit o víně a přípravě kulinářských specialit. Poslouchat některé, jak s láskou připravují maso na uzení, nakládají zeleninu do láku, šlapou zelí…“

Za čestného starostu (jednoročního) zvolili přítomní Staňu Škubala, dlouholetého primáše cimbálové muziky Šabla. Nato oba starostové složili na klubové insignie slib, jímž se zavázali dodržovat klubové stanovy a zvyklosti, k nimž patří pro všechny členy klubu po dobu jejich klubové aktivity i jistý druh dobrovolného celibátu, neboť účast v klubu zůstává i nadále odepřena ženám. Následovalo přijetí pěti nových členů, představení kandidátů a blahopřání jubilantům.

Rybízová pálenka uchvátila v Praze degustátory, kteří jí přiřkli nejvyšší ocenění a pamětního Stříbrného lva.
Nejlepší český destilát roku 2022? Rybízový z pálenice Skanzen Modrá

Pak již se rozběhla vlastní relaxační náplň setkání – koštování vinných vzorků, muzicírování u cimbálu zpěv a přátelské besedování folkloristů, kteří přijíždějí z různých národopisných regionů – nejen Slovácka a Valašska ale i z dalších míst, z Prahy, ze svobodné slovácké obce Výhonek se sídlem v Opavě, z Ostravy apod.

To, že až z Ostravy-Poruby přijel i s houslemi potvrdit svou kandidaturu jedenadevadesátiletý František Hromčík, je nejpřesvědčivějším potvrzením toto, že i po čtyřiceti letech od svého vzniku, je Klub Štěpánů stále inspirující společností.

Jiří Jilík