Chátrání nemovité kulturní památky, jejíž vznik se datuje sedmdesátými lety 19. století, zastavila rekonstrukce, která začala na podzim roku 2008. „Jedním z hlavních úkolů celkové rekonstrukce bylo zastavení anebo alespoň z velké části omezení vzlínání vlhkosti, která výrazně poškozovala zdivo a omítky, a způsobovala opadávání cenných dekorativních motivů sgrafitů vytvořených v roce 1912 Janem Köhlerem,“ informoval místostarosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

V září loňského roku byl v rámci další etapy obnovy objektu snesen z předměstské zvonice unikátní zvon Ondřej i se zvonicovým nástavcem se stanovou stříškou. Občané města i jeho návštěvníci měli jedinečnou možnost spatřit na vlastní oči 72 cm vysoký a bezmála půl tuny vážící zvon Ondřej v nádvoří zámku. Barokní skvost z počátku 17. století, odlitý neznámým zvonařem, se po opravě střechy, na niž musela radnice nechat udělat na zakázku barevnou glazovanou krytinu, vrátil na své původní místo.

Obnovy se vloni dočkal pomník obětem I. světové války, který až donedávna stál jen několik metrů před zvoničkou. „Na opravu památníku jsme dostali čtyřsettisícovou dotaci z ministerstva obrany, a to z Programu oprav válečných hrobů a sto dvacet tisíc jsme uhradili z pokladny města,“ referoval starosta města Vlastimil Vaněk. Při revitalizaci parčíku, na jehož okraji památník i zvonice stojí, byly pokáceny dva jehličnany, které bránily v pohledu na ně a navíc způsobovaly poškození pomníku.

Poslední etapou omlazovací kúry prošla zvonice v letních měsících letošního roku. „Záchranu sgrafitové výzdoby s rostlinnými motivy od akademického malíře Jana Köhlera z roku 1912 prováděla spolu s kolegyněmi restaurátorka Markéta Müllerová,“ objasnil Kuřimský. Z původní sgrafitové omítky se podle restaurátorky Millerové do současnosti dochovalo jen torzo, a to ve velmi špatném stavu. „Kromě přirozené degradace vlivem klimatických podmínek byla sgrafita druhotně doplněna nevhodným materiálem a celoplošně přemalována. Proto musel být zvolen co nejopatrnější způsob ošetření zbytků originálů sgrafitových omítek pro jejich záchranu,“ vysvětlila Müllerová.

Zvonice se až na osazení nik světci ukazuje veřejnosti po mnoha letech opět v plné kráse. „Do velké niky v průčelí zvonice bude umístěna asi metr dvacet vysoká socha Panny Marie, v bočních nikách budou v týdnu před ostrožskými hody osazeny obrazy svatých Cyrila a Metoděje,“ prozradil Kuřimský. Jedním dechem dodal, že kompletní obnova zvonice, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, přišla na 1,134 tisíc korun, přičemž 765 tisíc činila dotace z Evropského zemědělského rozvojového fondu pro rozvoj venkova.