První dopravní omezení začne platit od 19. července, kdy během uzavírky úseku silnice I/55 budou muset řidiči využívat objízdnou trasu přes Míkovice a silnici I/50. Předpoklad dokončení stavebních prací je v polovině roku 2022.

„Kunovice zažívají dopravní situaci dlouhodobě poměrně složitou, a proto si od této stavby, na kterou velmi dlouho čekáme, slibujeme, zlepšení této situace, jak pro řidiče, tak pro cyklisty i pro pěší. Druhotným efektem bude zkvalitnění celého veřejného prostoru v centru Kunovic,“ řekl starosta města Pavel Vardan.

Cílem má být zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu a posílení kapacity silničního průtahu. Ta je na silnici I/55 dlouhodobě nevyhovující.

„Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče dlouhé kolony. Navíc jde o úsek častých nehod. V délce jednoho kilo­metru zde ročně dochází ke zhruba 20 nehodám. S ohledem na celkový význam silnice I/55 je třeba tyto pro­blémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Součástí stavby je také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ přiblížil ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Rekonstruovaný úsek na silnici I/55 má délku 1200 metrů.

„V lokalitě křižovatky se silnicí I/50 zvětšíme počet řadících jízdních pruhů a zrušíme přechod napříč silnicí I/55, který se přesune k autobusovým zastávkám. Autobusové zastávky přesuneme do zálivů, tak aby nezasahovaly do jízdních pruhů a upravíme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 metrů. V ulici Na Rynku snížíme šířku asfaltové vozovky silnice I/55 a podél ní vybudujeme par­kovací pruhy (zálivy) s dlážděným povrchem a dále také zřídíme nové zálivy pro autobusové zastávky. V příštím roce budou práce pokračovat úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu,“ popsal projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska Roman Zbořil.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření 

zhotovitel: Skanska a.s.
cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč (bez DPH)
předpokládané zprovoznění stavby: 2022