Stavbu Cyrilometodějského centra s jeho novými expozicemi Slováckého muzea, ale také depozitáři a studovnami pro archeology, platí kompletně Zlínský kraj ze svého rozpočtu. Vše pokračuje přesně podle plánu tak, aby areál mohl být za dva roky předán k užívání. Práce nezdržely nálezy zachovalých pozůstatků několika osob z dob Velkomoravské říše, které se při výkopech základů našly a staly se předmětem zkoumání archeologů.

Nepřibrzdila je ani kolizní situace, k níž během stavby došlo, kdy jeřáb při otáčení narazil do skleněných tabulí na věži sousedního kostela, dvě z nich rozbil a poškodil jeden z kovových rámů. „Nejde o nic dramatického. Horší by bylo, kdyby jeřáb pobořil kostel. Naštěstí se nikomu nic nestalo a stavební firma už tuto mrzutost řeší,“ poznamenal staroměstský farář Miroslav Suchomel.

Koncert k Málkovým sedmdesátinám (s dcerami v roce 2015)
Polokulatiny dlouholetého primáše Olšavy Luboše Málka

To v případě 18 let trvající stavby kostela sv. Ducha poskytli tři čtvrtiny částky z doposud investovaných 100 milionů korun jednak věřící při bohoslužbách, jakož i sbírky pořádané dvakrát ročně mezi Staroměšťany či dary firem, soukromých dárců, Nadace SYNOT a úvěr. Zhruba jednou čtvrtinou se na investici podílela staroměstská radnice.

Ambon a oltář

V interiéru chrámu nyní chybí už jen dva poslední, ale klíčové sakrální doplňky – ambon a oltář. Tak jako svatostánek i ony spatřují světlo světa v dílně akademického sochaře Otmara Olivy na Velehradě. Každý z nich se však nachází v různé fázi svého vzniku. Zatím co ambon (čtecí pult) dělí od instalace v chrámu jen hodiny, oltář existuje pouze v podobě voskového modelu. „Ambon s bronzovým základem a deskou z onyxového skla umístí v pátek v kostele.

Po vysvěcení na jáhna by z něj měl poprvé číst staroměstský rodák Michal Staufčík, který studuje v Římě na kněze,“ řekl Deníku Miroslav Suchomel. Oltář je však podle něj třeba teprve odlít.

„I ten bude mít desku z onyxového skla,“ upřesnil správce staroměstské farnosti s tím, že by byl rád, kdyby se hotový oltář podařilo instalovat v průběhu příštího roku. Až pak bude totiž možné kostel vysvětit.

Ilustrační foto.
Investice v Hradišti poběží podle plánu, i když odložení některých je možné

Zatím funguje v improvizované podobě, kdy mu v roce 2014 požehnal českobudějovický biskup Pavel Posád. Zrod oltáře však podle jeho autora, Otmara Olivy nebude snadnou záležitostí. „Bude celý z bronzu a skládat se bude ze čtrnácti částí. Odlívat jej budeme muset na dvakrát. Letos v září a v říjnu. Do roku bychom jej pak mohli instalovat,“ prozradil velehradský sochař.

V případě kostela sv. Ducha by starostu Starého Města Josefa Bazalu potěšilo, pokud by se oltář stihl nainstalovat v příštím roce a jejich náš novokněz v něm mohl sloužit primiční bohoslužbu. "Šlo by o velkou symboliku. Za sebe můžu říct, že vedení města půjde zdárnému dokončení všech projektů na Velkomoravském náměstí určitě naproti,“ doplnil Josef Bazala.