Řidiči se mohou jejich prostřednictvím dozvědět, jaký je současný stav počasí, povrchů cest, a také sjízdnost silnic v dané oblasti nebo úseku dálnice a rychlostní komunikace. Stránky také obsahují mapu příslušného území se souhrnným hodnocením situace i tabulkový přehled hlášení z jednotlivých dispečinků.

www.rszk.cz/sjizdnost.html

Dispečeři zimní údržby silnic ve Zlínském kraji tam data doplňují nejméně čtyřikrát denně. „Aktuální hlášení o sjízdnosti posílají pracovníci jednotlivých stanovišť přímo na centrálu Ředitelství silnic a dálnic. Tam jsou zprávy zpracovány a co nejdříve umístěny na web,“ vysvětlil za Ředitelství silnic Zlínského kraje provozně-technický náměstek ředitele Radek Berecka.

Informace důležité pro šoféry jsou aktualizovány ihned při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a kromě toho každodenně, a to hned několikrát. Vždycky je to mezi třetí a pátou hodinou ráno, sedmou a osmou hodinou ráno, druhou a třetí hodinou odpoledne a potom ještě mezi šestou a osmou hodinou večerní.

Tato služba je však v současné době v provozu pouze v zimním období, řidiči ji tedy mohou využít od 1. listopadu do 31. března.