Jiskřičku naděje pro zlepšení stavu objektu zažehla aktivita Alessandro Alagii. Ten o neutěšené situaci prostor ZUŠ informoval ministra kultury Daniela Hermana. „Jsem velmi rád, že po setkání s ministrem kultury panem Hermanem se jeví oprava budovy Základní umělecké školy jako velmi reálná. Ministerstvo bude hledat možnosti jak najít co nejdříve potřebné finanční rezervy na její opravu," sdělil Alessandro Alagia, který ministru kultury předal dopis s podrobným výkladem situace přímo od ředitele ZUŠ Stanislava Nemravy. A jak se zdá, technický stav budovy se opravdu dostává na samou hranici únosnosti, čehož si všímají také rodiče žáků školy.

„Už se to dotýká samotné bezpečnosti dětí. Navíc nejde o žádné skryté vady, ale o zcela viditelné nedostatky, které musí zaznamenat každý návštěvník ZUŠ," přiblížila své zkušenosti Renata Galušková, předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ. Špatného stavu objektu si samozřejmě všímá také vedení školy. „Mimo nedostatečně osvětlené učebny na budově opadává omítka a ve zdech jsou praskliny, máme nerovné podlahy, ve špatném stavu jsou sociální zařízení, elektroinstalace i vytápění," vyjmenoval některé z nedostatků současného technického stavu budovy Stanislav Nemrava. Budova podle něj pochází z roku 1939 a naposledy v roce 2006 na ní byla opravena střecha a okna. Kompletní oprava podle ředitele školy bohužel není nikterak levná záležitost.

„V roce 2011 byly nachystány nějaké projekty pro opravu budovy, náklady vycházely ve výši 67 milionů, úsporná varianta pak na částku 47 milionů," přiblížil nákladnost případných prací Stanislav Nemrava. První pokusy o zlepšení havarijního stavu budovy se podle něj objevily už v roce 2003. Největším problémem v souvislosti s opravami jsou údajně jak finance, tak také skutečnost, že samotná budova je majetkem města Uherské Hradiště, ale zřizovatelem školy je Zlínský kraj. To přiznává také vedení města. „Tato situace do jisté míry komplikuje další kroky, nicméně snažíme se se Zlínským krajem najít společné řešení neutěšeného technického stavu budovy. Jsme připraveni se v rozumné míře na nápravě finančně podílet," přiznal místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Osobně ale zůstává i přes zmíněné pozitivní informace opatrný. „Uvedený dům není kulturní památkou a pouze se nachází v městské památkové zóně, což znamená, že nelze dosáhnout na dotace, které jsou určeny podporu památek chráněných státem, nebo pro kulturní památky," naznačil Stanislav Blaha. Podle Alessandro Alagii lze čekat vyjádření k celé situaci z ministerstva kultury do týdne. Slovácký deník o tom bude informovat.