Ti se před časem zabývali posouzením rizik vyplývajících z přítomnosti Statestrongu ve městě. V podniku na kosmetické výrobky se totiž pracuje s výbušnými látkami. Ty podle kritiků mohou v případě havárie znamenat pro Bojkovice katastrofu nedozírných následků.

Bojkovická továrna má údajně některé drobné bezpečnostní nedostatky. Toto tvrzení se objevilo v odborném vyjádření profesora Pavla Danihelky z Vysoké školy báňské v Ostravě. O posouzení bezpečnosti Statestrongu požádali zástupci Městského úřadu Bojkovice v souvislosti s opakovanou kritikou, kterou jim adresuje skupina stěžovatelů. „Podle mých informací si posudek vyžádal i krajský úřad ve Zlíně. Viděl jsem průvodní dopis od pana Danihelky, ve kterém se zmiňuje o tom, že situace není kritická, nicméně nevylučuje, že může být velmi vážná,“ poznamenal člen petičního výboru, který sdružuje odpůrce firmy, Jaroslav Stehlíček.

Zástupci petičního výboru před nedávnem předali starostovi města Františku Slavíčkovi písemnou žádost, ve které požadují seznámení obyvatel se závěry Pavla Danihelky.

„Vyhovíme jim. Zhruba v polovině září svoláme veřejnou schůzku, které by se mimo jiné měli zúčastnit i představitelé kraje a zástupci Statestrongu. Byl bych rád, kdyby se už situace kolem bojkovické továrny uklidnila,“ přiznal bojkovický starosta Slavíček.

Odpůrci chemičky už částečného naplnění svých požadavků dosáhli. „Usilovali jsme o omezení pohybu cisteren, které do Statestrongu přivážejí výbušné látky. Cisterny, pokud jejich řidiči musí čekat na vjezd do areálu podniku, stojí v zónách mimo hustě obydlené lokality,“ podotkl Stehlíček.

Zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se snaží obavy kritiků Statestrongu mírnit. „Odborníci každoročně provádí ve Stratestrongu kontroly bezpečnosti provozu a dodržování příslušných norem. Žádné závady ale doposud kontroloři nezjistili. Firma v Bojkovicích působí od roku 1999 a její provozy jsou prakticky nové. Provoz je velmi dobře zabezpečený,“ sdělil na adresu bojkovického podniku mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Představitelé Statestrongu se obrnili mlčením a dění kolem svého podniku opakovaně odmítli komentovat.

Již dříve uveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články