Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem má začít za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde má navázat na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město.

Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku.

U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem. V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a vykácená zeleň bude vhodně nahrazena novou výsadbou.

„Dálniční úsek Staré Město – Moravský písek značně ulehčí zejména Kunovicím, Ostrožské Nové Vsi či Uherského Ostrohu. U Starého Města se odlehčení dotkne okrajových částí, kde budou napojení na stávající obchvaty,“ řekl Deníku staroměstský starosta Kamil Psotka.

Vykácené stromy nahradí nová výsadba

Ten u kácení dřevin už dříve poukázal na to, že se často jedná o vzrostlé stromy.

„Určitou kompenzací pro nás je, že náhradní výsadba za pokácené stromy, která se uskuteční v rámci katastrálního území, násobně převýší množství pokácených dřevin,“ doplnil staroměstský starosta.

Stavba začíná přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka.

„Musíme vytvarovat nové koryto, do něhož se pustí voda, a nad starým korytem se zbuduje konsolidační násyp. Dále budeme pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a budeme pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ říká projektový manažer firmy Skanska Lubomír Pilný.

Celá stavba v rovině i s potřebou ochranou proti povodním má podle něj velký objem násypů a v maximální míře se tam má využívat materiál z výkopů. Přesto však ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně.

Základní informace o projektu:

 • Název: D55 5508 Staré Město - Moravský Písek
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek
 • Délka úseku: 8,8 km
 • Zahájení: srpen 2021
 • Zprůjezdnění: duben 2024
 • Dokončení: listopad 2024
 • Cena: 1,952 mld. Kč
 • Počet mostů v trase: 6
 • Počet mostů přes dálnici: 3
 • Mimoúrovňová křížení: 2
 • zdroj: a. s. Skanska

Plán výstavby dálnice D55

Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021
Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2023
Staré Město – Moravský Písek: zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024
Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024
Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031  zdroj: ŘSD ČR