Ta se týkala společného pilotního projektu při využití obnovitelných zdrojů s názvem Světlo ze světla. Semináři bylo přítomno padesát pět starostů a občanů z mikroregionu Uhrovecká dolina a okolí, mezi nimiž byla i starostka slovenské obce Uhrovec Zuzana Máčeková. Ve funkci první ženy vesnice je už celkově druhé volební období, avšak před nástupem na tamní radnici pracovala deset let ve státní správě.

Představte našim čtenářům obec, v niž vykonáváte funkci starostky?
Naše vesnice, která čítá 1550 lidí, je rodištěm Ludovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a máme tu kromě jejich domů, v nichž se tito velcí Slováci narodili, také muzeum. Uhrovec má vybudovánu komplexní infrastrukturu. Díky Evropským fondům jsme třeba zrekonstruovali školu a muzeum. V současné době přestavujeme zdravotní středisko a rekonstruujeme tělocvičnu. Co do počtu obyvatel se řadíme mezi největší obce v našem okrese a do značné míry se tak už přibližujeme městu.

S obcí Modrá spolupracuje Uhrovec v rámci přeshraniční spolupráce na projektu, který nese název Světlo ze světla. Kdy vás přesvědčil starosta Miroslav Kovářík, aby šla vaše obec spolu s Modrou do realizace zmíněného projektu, který je zaměřen na úsporu energií s využitím obnovitelných zdrojů ke společnému rozvoji obcí?
Když nás pan starosta začal přesvědčovat o vybudování malé fotovoltaické elektrárny, jeho návrh jsem odmítala, protože aktivit, kterým se v obci v současné době věnujeme, máme víc než dost. V oblasti fotovoltaiky jsem neměla žádné zkušenosti a nerada se pouštím do věcí, kterým přece jen nerozumím. Pan Kovářík se ale nedal odbýt. Když nás o výhodnosti takové elektrárny neustále přesvědčoval, tak jsem si nechala celou problematiku pořádně vysvětlit. Teprve pak jsme se pustili do realizace společného projektu Světlo ze světla. Dnes jsem za něj ráda. Své zkušenosti můžeme předávat kolegům v samosprávách a také občanům na obou stranách hranice.

Která vaše obecní budova je vůbec fotovoltaikou vybavena?
Na střeše obecního úřadu máme 108 fotovoltaických panelů. Nyní nás čeká proces vybavování našich žádostí o připojení do veřejné sítě. Přiznávám, že ještě nevím, s jakými problémy se můžeme při uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu setkat. Na Slovensku je podle mých informací fotovoltaika v dětských plenkách. Ulice sice zatím fotovoltaickými lampami osvětlovat nebudeme. Naše obec ale získala velký grant na rekonstrukci náměstí, které bychom chtěli několika fotovoltaickými světly obohatit.

Zdeněk Skalička