Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?
U nás se situace zkomplikovala ještě před nástupem Covidu na scénu. Potýkali jsme se v této těžké situaci navíc s aktuálně opuštěnou ordinací praktického lékaře. Spousta našich občanů zůstala v této náročné době bez obvodního lékaře, což mě velmi trápilo. Celý ten rok, který, řekla bych, byl (a ještě stále je) ve znamení očekávání – zda se situace zlepší, co se změní, kdy to poleví…, a to se intenzívně promítá do psychiky nás všech. Jsme neustále v napětí. Odreagování se např. při společenských akcích a různých setkáváních, kterých byla v Buchlovicích vždy hojnost, nám všem velmi chybí. Těch poznatků je velmi mnoho, ale ztráta vnitřní pohody a klidu je poznat asi nejvíc.

Jaké společenské složky ve vaší obci působí a která z nich nějakým způsobem vyniká?
Buchlovice jsou bohaté svým kulturním a společenským životem hlavně díky spoustě lidí, kterým není zatěžko obětovat svůj volný čas druhým, ať se jedná o pravidelný nácvik nebo pak „jednorázovky“ při přípravě a konání různých akcí. Těchto lidí si všeobecně velmi vážím a nelze někoho vyzdvihnout nad druhého. Každý z nich dává ze svého, co může, a už to je hodné úcty. Každá ze složek přispívá svým dílem ke koloritu našeho městečka, a kdyby některý ze spolků vypadl, už by mozaika nebyla úplná a tak pestrá.

Buchlovický zámek spolu s hradem Buchlovem jsou nejnavštěvovanějšími pamětihodnostmi našeho kraje, čeho si v této souvislosti ceníte na jejich někdejších majitelích, a kterého z nich si vážíte nejvíc a proč?
Jsem tak nějak dobročinně založená od narození, proto mě vždycky nejvíc vnitřně přitahovala a zajímala doba, kdy byla na zámku v Buchlovicích zřízená nemocnice. Leopold I. Berchtold, který nemocnici zřídil, byl všeobecně velmi zajímavá osobnost, která buchlovské historii dodává na bohatosti.

S buchlovským panstvím souvisí také Lázně Leopoldov, které se staly vyhledávanou destinací. Jejich současní majitelé, rodina Krystýnkova, zchátralé objekty včetně Loveckého zámečku v 90. letech obnovili a vloni přistoupili také k proměně rybníčku a prostředí v okolí lázní. Jak vnímáte jejich rekonstrukční aktivity?
Na opraveném loveckém zámečku a jeho okolí ve vlastnictví rodiny Krystýnkovy je nepochybně vidět obrovský kus práce. Na tomto území jim velmi záleží a chtějí sem přilákat návštěvníky a zpříjemnit jim pobyt v centru Smraďavky. K proměně rybníčku se městys připojil např. dobudováním části chodníčku na jeho pozemcích, aby byla rekonstrukce úplná. Městys podniká nyní spoustu přípravných kroků k celkové revitalizaci oblasti Smraďavky (postupné získávání pozemků, abychom mohli rekonstruovat komunikace a další plochy, příprava územní studie, která udá směr postupné revitalizace…). Bohužel některé záležitosti jsou ale běh na dlouhou trať a vyžadují notnou dávku trpělivosti, než se podaří naše snahy zúročit a uvést do reality.

Buchlovice zviditelňuje letní festival rockových koncertů Buchlovské léto v tamním zámeckém amfiteátru. Vyniká skvělou atmosférou a pochvalují si jej nejen návštěvníci, ale také vystupující kapely. Jak tuto akci vnímáte vy osobně a zúčastnila jste se tam někdy nějakého koncertu, případně jakého?
Buchlovské hudební léto patří k Buchlovicím a těší se velké oblibě. Dříve jsme chodili na koncerty velmi často a užívali jsme si koncerty plnými doušky, ať už to byl koncert Hradišťanu, AG Fleku, Dana Nekonečného, Tomáše Kluse či jiných. Teď už je to s volným časem trošku horší.