„Netrpělivě čekáme na výsledek,“ přiznává Jan Pijáček, starosta Vlčnova, kde krojovaní jezdci usedají do sedel svých koní každým rokem.

Pokud Mezivládní výbor pro záchranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO zápis jízdy králů schválí, co to bude pro obce obdařené touto zajímavou slavností znamenat?

Je to nejvýznamnější certifikace, které se může nějakému fenoménu nebo stavbě na celém světě dostat. Nic významnějšího už neexistuje. Znamená to signál pro komunitu, jež jízdy králů praktikuje, že se podílí na skutečně mimořádném obyčeji. A dotčené obce se v zastupitelstvech musely zavázat, že tento fenomén budou všemožně podporovat, hlavně jeho udržitelnost v původní archaické podobě. Je to silný závazek.

Dá se předpokládat, že by se případným zápisem otevřely brány k lepším finančním či dotačním možnostem a vyjednávacím pozicím?

To v tomto okamžiku nedokáži říci. Z dostupných informací vyplývá, že nehmotné obyčeje seznamu UNESCO patří mezi podporované priority ministerstva kultury. Zápis by mohl mít také vliv na návštěvnost vesnice v době konání jízdy. Už dnes k nám jezdí spousta zahraničních turistů a certifikace by ještě více zvýšila atraktivitu této akce. Z UNESCO ale nepřiteče ani koruna, není to organizace, která finančně podporuje. „Pouze“ v nejodbornější rovině posuzuje, jestli daný fenomén je, či není celosvětově významný.

Začnete kvůli předpokládanému přívalu turistů budovat nové silnice a chodníky?

Ne, určitě se to nedá takto spojovat.

Vlčnov ale není nafukovací, pojme vesnice další a další autobusy plné zvědavců?

Vzpomínám si, že v minulých dobách zde bylo velmi husto, což ale dnes není naším cílem. Chceme návštěvnost udržet na nějaké rozumné hranici. Už nyní se snažíme o to, aby se lidé rozptýlili po celé vesnici. Je v ní hned několik programových center a návštěvníci tedy nejsou koncentrováni na jednom místě, aby si tam šlapali po hlavách. Obec zvyku dotváří kulisu a i ta patří k prožitku návštěvníka.

Uvažovali byste o programovém rozšíření slavností?

V případě Vlčnova to není na pořadu dne. Nejdůležitější událostí je nedělní průvod krále s jezdci, všechny ostatní programy jsou doprovodné. A co se určitě měnit nebude, je vždy páteční regionální kolo soutěže verbířů. Vždyť verbuňk je tancem do seznamu UNESCO již zařazeným. V jednom okamžiku se tak u nás setkávají dva velevýznamné obyčeje.

Jakým způsobem jednání na Bali sledujete?

Na internetu o dění informují stránky UNESCO, ale my očekáváme především oficiální tiskovou zprávu z ministerstva kultury. Všichni na ni netrpělivě čekáme. Do konce tohoto týdne by mělo být jasné, jak jsme dopadli. Jestli dobře, nebo nedobře (smích).

Díky kterým mechanismům je vlastně jízda králů v nominaci?

Vše se dalo do pohybu asi před pěti lety. Impulz přišel z ministerstva kultury, konkrétně odboru regionální a národnostní kultury. Nominační dokumentaci potom zpracoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Ta obsahuje popis podoby jízdy králů v minulosti, ale i rozsáhlé audiovizuální záznamy pojednávající o tom, v jakém stavu se fenomén nachází v současnosti. Kromě Vlčnova se nikde nejezdí každoročně, proto přípravy trvaly tak dlouho.

Prožíváte zvláštní týden. Rozhoduje se o zápisu jízdy králů na seznam UNESCO, v sobotu ve Vlčnově slavnostně otevíráte opravenou náves, jejíž dominantou je opět prvek týkající se jízdy králů. Do toho budete zítra jmenován do České komise pro UNESCO. To zní jako dokonale připravený plán…

Ne, všechno se to tak nějak naskládalo do pár dnů bez naší vůle. No, je to velice zajímavé.

Související článek: Jízda králů dědictvím UNESCO?