Sled událostí odstartovala nedávná výpověď jedné z učitelek. Kritici ředitelce vyčítali, že něco takového vůbec dopustila. Přidali se další, kteří většinou anonymně poukazovali na profesní chyby vedení školy a mezi řádky nebo i věcně požadovali odvolání ředitelky z funkce.

„Kvůli této situaci jsem požádal školskou inspekci o prověření situace, odborníci ale žádné nedostatky ve výuce neodhalili. Konstatovali pouze, že mezi personálem panuje dusná atmosféra. Situace ve škole se ale neuklidnila, a pokud se bude dále stupňovat, budu stát před nejzávažnějším rozhodnutím svého života, jestli nebude lepší můj post opustit,“ řekl s neskrývanou skepsí v hlase starosta Pijáček.

Jeho ponurou náladu ještě více znásobil dopis, který obsahoval kopie tří výpovědí učitelů vlčnovské školy. „Jedná se o kopie, takže netuším, zda tito pedagogové svůj záměr dovršili,“ řekl Pijáček.

Ředitelka školy Jana Geržová tvrdí, že situace není v žádném případě kritická. „Výpovědi tří učitelů jsem obdržela a vzala je na vědomí. Podařilo se mi už ale sehnat náhradu v podobě stejného počtu kvalifikovaných kantorů,“ poznamenala Geržová.

Zvěsti o možném odstoupení starosty se ale už šíří Vlčnovem. „Také jsem o tom něco zaslechl. Myslím si ale, že něco takového by bylo velkou chybou. Starosta Pijáček pro obec vykonal velkou spoustu práce. Je to člověk, který dokáže lidem naslouchat. Sehnal také peníze na výstavbu silnice, opravu školy a další potřebné projekty. Je to člověk na svém místě,“ tvrdí rozhodně Petr Pančocha z Vlčnova.

Situaci kritizuje Občanské sdružení rodičů při základní a mateřské škole ve Vlčnově. „Sdružení rodičů je velmi nespokojeno s tím, jak je škola řízena. Vedení školy vytýkáme především to, že nedostatečně informuje rodiče žáků o rozhodnutích v podstatných záležitostech (slučování tříd, změny rozvrhu) a nevěnuje pozornost jejich připomínkám, nezpřístupňuje rodičům školní vzdělávací program, nezajišťuje dostatečnou kvalifikovanost výuky některých předmětů, vykazuje neochotu přijímat návrhy na zlepšení činnosti školy a zejména není schopno konstruktivně a věcně řešit kritické výhrady,“ napsal v tiskové zprávě sdružení Aleš Cimala.

Již dříve uveřejněné texty týkající se kauzy Vlčnovské školy naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články