„Ze Svatého Kopečku jsme vyrazili na 110 kilometrovou trasu k poutnímu Velehradu s přáním, aby naše putování bylo ke slávě Boží, k povzbuzení víry a všeho dobrého, k potěšení a radosti své i všech, se kterými jsme se setkali.

V průběhu pětidenního putování, takzvané Moravské Kompostely, naše řady rozšířilo 51 poutníků,“ informoval P. Jan Peňáz (68), římskokatolický kněz, známý poutník, papežský kaplan, předseda Matice velehradské a jeden z hlavních aktérů putování na Velehrad.

„V průběhu putování nás provázelo moc hezké počasí. Doslova malým zázrakem jsme bez úhony dorazili v pondělí, kdy Moravu postihly bouře a krupobití, do baziliky na Svatém Hostýně.

V poutním místě jsme strávili druhou noc, třetí ve Zlíně a tu dnešní v Napajedlech. V obcích, kterými jsme procházeli, na nás lidé čekali s pohoštěním. Dnes třeba na Obecním úřadě v Jalubí s vynikajícím gulášem,“ řekl s pousmáním páter Peňáz.

Mezi Konventním rybníkem a Mokřadem Žabinec před Velehradem se sešli 4. července po 15. hodině dva proudy poutníků, čítající 119 věřících různého věku.

Jeden proud přišel ze Svatého Kopečku, druhý ze Svatého Antonínku. U jednoho ze zastavení Růžencové poutní cesty je přivítal velehradský starosta Aleš Mergental.

A pak už zbývalo „pěšákům“ urazit tři sta metrů k bazilice, osvěžení, něco k zakousnutí a účast v bazilice na mši svaté, kterou pro zdravotně hendikepované, vozíčkáře a poutníky celebroval pomocný biskup olomoucký Antonín Basler.