Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

V příštím roce chceme hlavně dokončit cyklostezku z Dolního Němčí. Její hlavní úsek jsme budovali v roce 2012. Ten však končí na začátku obce u místní prodejny bazar a cyklista pak musí úsek zhruba 550 metrů absolvovat po frekventované komunikaci II. třídy, což chceme změnit. Akce je součástí integrovaného projektu Cyklostezka NivniceDolní Němčí Slavkov, řešeného dotačně v rámci ROP Střední Morava. Po realizaci celého projektu se tak do naší obce dostane bezpečně cyklista z Uherskohradišťska i Uherskobrodska. Vzhledem k tomu, že v úseku od hlavní křižovatky ve Slavkově směrem na Dolní Němčí (cca 300 m) povede cyklostezka v těsném souběhu s komunikací II. třídy, připravujeme společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje i rekonstrukci části této komunikace. Navíc se v tomto úseku nachází pod plánovanou cyklostezkou kanalizace, která je ve špatném stavu. Zabýváme se tedy i možností realizovat její kompletní opravu. Celkově bychom tedy chtěli v příštím roce zlepšit současný stav obce ve směru od Dolního Němčí po hlavní křižovatku.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

V letošním roce jsme realizovali několik významných projektů. Provedli jsme zateplení, výměnu oken a rekonstrukci střechy na charitním domě, postavili jsme sběrný dvůr, pořídili zametací vůz a opravili část místní komunikace. Klíčové bylo, že se nám na tyto projekty podařilo získat finanční prostředky z evropských dotací. Bez finanční podpory bychom se do akcí takového rozsahu pustit vůbec nemohli. A přestože dotace celkem dosáhly téměř šesti milionů korun, za nejvýznamnější úspěch považuji projekt, který jsme realizovali z vlastních zdrojů. Jedná se o vybudování moderní bezbariérové ordinace praktického lékaře a výstavbu parkovací plochy v její blízkosti. Podmínkou úspěchu ovšem bylo to nejdůležitější najít lékaře a zvládnout všechny administrativní náležitosti jeho nástupu. Vše se nakonec podařilo a Jiří Straka začne v naší obci od ledna oficiálně působit. Výsledku si nesmírně ceníme, neboť zajištění lékařské péče pro naše občany přímo v ordinaci ve Slavkově jsme v zastupitelstvu považovali za prioritní. V závěru roku jsme ještě vydali brožurku o historii Slavkova a také jsme se dočkali příjemného ocenění. Naše knihovna a paní knihovnice získaly titul nejlepší knihovna/ knihovnice okresu Uherské Hradiště. Myslím, že to byla pěkná tečka za rokem 2013.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Musím dát za pravdu kolegům, kteří odpovídali přede mnou a uváděli přebujelou administrativu. Bohužel má vzrůstající tendenci a navíc se mnohdy jedná o zbytečnosti nebo duplicity, které zejména malé obce nesmírně zatěžují. Jinak si nestěžuji na nic a snažím se každý problém řešit.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Myslím, že činnost spolků nebo i aktivních jednotlivců je pro rozvoj společenského, kulturního nebo sportovního života obce zásadní. Proto si upřímně vážím každého, kdo je v dnešní době ochoten obětovat svůj osobní čas pro druhé. Takové aktivity se snažíme maximálně podporovat. V zimě je centrem kulturního a sportovního života obce sportovní hala, kde probíhá spousta akcí od plesů, dětských programů, sportovních turnajů až po mysliveckou poslední leč. V letním období se aktivity přesouvají hlavně do sportovního areálu u fotbalového hřiště, který poskytuje skvělé zázemí. Zde také probíhá největší kulturní akce, kterou obec pořádá každý sudý rok v srpnu a tou je Folklorní den ve Slavkově (v sobotu 16. srpna 2014 vás na tuto akci srdečně zveme). Když k tomu přidáme fašank, zpívání koled u vánočního stromu nebo celoroční aktivity pro dospělé i děti v místní knihovně a mateřské škole a další nepravidelné akce, je společenský život v naší obci celkem bohatý.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Samozřejmě to jako problém dnešní doby vnímám. Starosta a zastupitelstvo to můžou částečně ovlivnit tím, že budou v rámci možností vytvářet co nejlepší podmínky pro život. Proto se snažíme o všeobecný rozvoj obce od podpory společenského života, zlepšování nabízených služeb až po výstavbu důležité infrastruktury a další. Velkou výhodou Slavkova je také fungující průmyslová zóna, kde celkem pracuje přes 600 osob. Obec má také celkem dobrou dopravní dostupnost. I proto se občas přistěhují přespolní a částečně se tak daří obsazovat opuštěné domy. Naším největším problémem z této oblasti je, že v současné době nemůžeme nabídnout zájemcům o výstavbu rodinného domu žádný připravený obecní pozemek. Rozvojové plochy pro novou výstavbu sice v územním plánu vyčleněné máme, ale nacházejí se v okrajových částech obce bez vybudovaných inženýrských sítí a navíc na soukromých pozemcích. Řešení je tedy dlouhodobější záležitostí.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

Protože zde žijí přátelští, pohostinní, pohodoví a hlavně pracovití lidé, kteří jsou hrdí na svou obec. Občas komunikuji s našimi významnými rodáky, kteří jsou různě ve světě a velmi mě těší a dojímá, jak pěkně vzpomínají na své mládí a rodnou vesničku. A zejména s jakou hrdostí se ke svým kořenům hlásí.

Určitě je to také klid, čisté životní prostředí a krásná příroda Bílých Karpat s orchidejovými loukami a hlubokými lesy přímo za humny.

A když to vezmu z hlediska vybavenosti obce a poskytovaných služeb, myslím si, že na tom nejsme vůbec špatně. A samozřejmě nesmím zapomenout na dobrou slivovici.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Už když jsem studoval v Brně, věděl jsem, že ve velkém městě život nestrávím. A když jsem se vracel domů, vyjel z buchlovských hor a uviděl před sebou ten krásný kraj, cítil jsem, že jsem doma. Na světě je spousta krásných míst, kam bych se chtěl podívat a třeba i chvilku zůstat, ale doma je doma. Takže určitě někde na Slovácku, a pokud to opravdu nesmí být Slavkov, tak někde v jeho bezprostřední blízkosti. Třeba hned vedle v Dolním Němčí, odkud mám manželku, hrál jsem tam fotbal a mám spoustu dobrých kamarádů.