Už v roce 2015 obec čítající nyní zhruba 670 obyvatel získala modrou stuhu za společenský život, což je natolik motivovalo, že letos zkusili štěstí znovu. A vyšlo to na výbornou.

Budete slavit?
Přiznám se, že toto jsme zatím neřešili. Ale určitě slavit budeme.

Čím jste podle vás nadchli hodnotitelskou komisi?
Řekl bych pospolitostí. Tou spíše, než třeba krásně opravenými chodníky. Myslím si, že na to jak jsme malá vesnice, máme výborný společenský život. Zapojuje se do něj hodně aktivních lidí, jednotlivých spolků, vedoucích. Hodně se věnují dětem a mládeži, a to v různých oblastech. Zapojení občanů do společenského dění je po celý rok.Byla příprava na soutěž o nervy?
To ano, bylo to opravdu náročné. Plánovali jsme různé harmonogramy, scénáře, jak se komisi co nejlépe představit, co ukázat, kam je zavést, jak co nejlépe prezentovat činnosti našich spolků či různých kroužků.

Žila obec velkými úpravami?
Jen vloni jsme upravili centrum vesnice, kde je naše nejvýznamnější dominanta – zvonice. Takže jsme opravili i ji, včetně okolí.

Co chystáte za změny na letošek?
Máme rozjetých spoustu projektů. Nejvýznamnější bude asi oprava chodníků v celé obci, možná se do ni ale pustíme až příští rok. K tomu máme řadu menších projektů, jako jsou oprava hasičské zbrojnice, zakoupení nového auta hasičům. Za sportovní halou také chceme vytvořit centrum aktivního a pasivního odpočinku.