Společné výroční rokování obou organizací, na němž se v pátek sešlo šedesát procent členů, ukázalo, že díky organizačním schopnostem výboru nezůstávají zdravotně a tělesně handicapovaní v průběhu roku osamoceni.

„Při přednáškách se zdravotnickou a sociální tematikou, rekondičních pobytech, výstavách ručních prací, osvětové činnosti, ale i při zájezdech za pamětihodnostmi Moravy nacházejí naši členové smysl svého života,“ svěřila se členka výboru Vlasta Husaříková.

Každý postižený se musel vyrovnat s řadou změn životních postojů, aby se maximálně přiblížil dřívějšímu způsobu života a byl i za nové situace rovnoprávným členem společnosti.

„S obdivem a úctou smekám před dosavadní činností obou organizací, sdružujících méně či více handicapované občany z naší vesnice i okolí. I přes svoje zdravotní potíže a vysoký věk jsou ve svých aktivitách vzorem pro zdravé příslušníky jiných organizací,“ pochvaloval si starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.