„Upozornili jsme Báňský úřad také na nové skutečnosti, kterými by se měl úřad nejenom s ohledem na změnu klimatu a přetrvávající sucho zabývat. Očekávám tedy, ze Báňský úřad v tomto duchu posoudí všechny podklady, které mu byly všemi účastníky řízení doručeny, a učiní samostatné a nezávislé rozhodnutí,“ napsal Brabec Deníku minulý týden.

Báňský úřad se nyní zabývá stanovením dobývacího prostoru pro plánovanou těžbu štěrkopísku blízko zdroje pitné vody pro velkou část Slovácka. Ministr a zároveň místopředseda vlády upozornil na několik problematických okolností v průběhu kauzy.

„Nejsem si jist, zda občané vědí, že klíč k povolení těžby leží především na městu Uherský Ostroh. To vlastnilo pozemky, na kterých je plánováno těžit. Pokud město předmětné pozemky neprodá, k těžbě nikdy nemůže na základě horního zákona dojít,“ uvedl Brabec.

Yu Ching Huan, studentka z Taiwanu z projektu Edison při podpisu do knihy hostů na radnici v Uherském Hradišti.
U nás na Taiwanu nařizuje nosit roušky zákon, řekla studentka na návštěvě

Podle něj se ale radnice údajně rozhodla jinak.

„Bohužel, v minulosti již obec část svých pozemků těžaři prodala a teď protestuje, že tam chce těžit,“ doplnil šéf resortu životního prostředí.

Vůči ministrovým výtkám se tvrdě ohradil první muž ostrožské radnice.

Město pozemky neprodalo

„Že město Uherský Ostroh prodalo v minulosti pozemky je naprostá lež a z úst zástupců Ministerstva životního prostředí zaznívá celkem pravidelně. Město Uherský Ostroh v této lokalitě nikdy žádné pozemky neprodalo a také se k tomu nechystá. Současní zastupitelé jasně deklarovali, že s těžbou nesouhlasí a pozemky nepronajmou k účelu těžby a ani je neprodají,“ uvedl Vlastimil Petřík.

Dotčené území má podle něj výměru 67 hektarů z nichž 39 hektarů vlastní společnost TOMI – písek s.r.o., 24 hektarů město Uherský Ostroh a 4 hektary soukromí vlastníci.

„Je zjevné, že společnost TOMI – písek s.r.o. musela od někoho pozemky koupit, ale byly to soukromí majitelé, kteří podlehli nabízené ceně,“ řekl ostrožský starosta. Nemalou měrou k tomu podle jeho slov také přispělo již čtrnáctileté projednávání záměru těžby a s tím související nálady, že se stejně těžit bude.

Vlastnictví pozemků jako pojistka

„Vy pane ministře jste potvrdil v odvolacím řízení stanovisko EIA, které je podloženo ministerstvem vybranými odbornými posudky expertů. Posudky odborníků, které mají dlouhodobé místní zkušenosti jste hodili pod stůl. Z mého pohledu nemůžu považovat stanovisko EIA jako nezávislé. Ano stále věřím, že naše vlastnictví pozemků bude dostačující pojistkou ochrany tohoto mimořádného vodního zdroje i do budoucna. Rád vám také znovu vysvětlím rozdíly mezi územím těžebních jezer Ostrožská Nová Ves, Polešovice a územím zamýšlené těžby u Uherského Ostrohu vzhledem ke zdrojům pitné vody a především k aktivním záplavovým územím Moravy,“ poznamenal Vlastimil Petřík s tím, že jsme nějak pozapomněli v čase blahobytu na základní lidské potřeby mezi něž patří i voda.

„My, kteří žijeme na tomto území si to moc dobře uvědomujeme a nesnažte se nám pane ministře do toho vnutit nějaký politicky motivovaný podtext. Naše úmysly jsou čisté tak jako voda schovaná v podzemí,“ uzavřel starosta Uherského Ostrohu. 

Tragicky zemřelého děkana ocenila brodská radnice in memoriam.
Tragicky zemřelého děkana ocenila brodská radnice in memoriam