Muzeum v Bystřici pod Lopeníkem je jednou z pozoruhodností vaší vesnice. Čím by mohlo být zajímavé pro návštěvníky obce odjinud a máte v plánu jeho rozšiřování?
Myslím, že muzeum je schopno na spoustě fotografických a jiných materiálů představit život v naší obci v dřívějších dobách. Jednou z hlavních priorit muzea je představovat historii a život našich předků prostřednictvím kulturních akcí, kde je možno si původní zvyky, jídla, nástroje apod. osobně vyzkoušet. Rádi také zapojujeme do našich aktivit naše nejmenší tj. děti základní a mateřské školy jak naší, tak z okolních obcí. Co se týká rozšiřovaní, zatím nám stačí rozsahově stávající areál, ve kterém je mimo vlastního objektu rodinného domu č.p. 77 také stodola a zahrada. Oba objekty včetně zahrady jsou aktivně využívány a naší snahou je spíše postupně objekty a plochy revitalizovat tak, aby co nejlépe navozovaly atmosféru minulých časů.

Všiml jsem si, že rozhledna Pod Vojanskú je z technických důvodů uzavřena. Jak dlouho už uzávěra trvá, dokdy je plánována a kvůli čemu veřejnost nemůže vystoupat na vyhlídku?
Rozhlednu jsme uzavřeli z bezpečnostních důvodů, vzhledem k poškození některých nosných prvků začátkem března. V současnosti jsou v rámci všech obcí Východního Slovácka zpracovávány statické posudky na jednotlivé rozhledny a na základě výsledků těchto posudků bude stanoven další postup.

Na starostu se jeho spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?
Dotazy i stížnosti jsou opravdu různorodé. Kromě běžných obecních záležitostí řešíme stejně jako jiné obce i různé sousedské spory, ale že by některé byly převažující to se říci nedá.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?
Vládní opatření přijatá v souvislosti s tímto onemocněním zasáhla rovněž do dění v naší obci. Většina kulturních, ale i sportovních aktivit byla omezena. Už v minulém roce proběhl pouze zlomek akcí, na které jsme byli zvyklí a tato situace pokračuje i nadále. Pro obec je samozřejmě těžší realizovat investice, jednání, školení, prezentace apod. probíhají často on-line a určitě ze 100% nenahradí osobní kontakt. Pandemie rovněž zasáhla daňové příjmy obcí a je v této situaci těžké předvídat následující vývoj příjmů a plánovat investice. Pro některé občany se určitě zkomplikovala situace v návaznosti na zaměstnání, ale jelikož je situace podobná téměř na celém světě, nezbývá než věřit, že s postupujícím vývojem vakcín a léčiv v dohledné době porazíme i covid a vrátíme se zpátky do „normálního“ života.