Ovocnář Radim Pešek pěstuje už více než 20 let staré odrůdy ovoce. Hospodaří na několika hektarech školek a sadů v okolí Bojkovic a v jeho sbírce ovocných stromů, která by vydala na encyklopedii, lze najít téměř neznámé, a také odolnější odrůdy.

„Ajša se podílel na mapování starých odrůd v Bílých Karpatech, skvěle rozumí historii i vývoji ovocnářství,” vysvětluje Yvonna Gaillyová, která Peška na cenu nominovala. Sama je laureátkou ceny za rok 2005, v regionu významně přispěla ke vzniku moštárny v Hostětíně.

Miroslav Kovářík je dlouholetým starostou obce Modrá se zhruba 600 obyvateli, pod jeho vedením se podařilo vytvořit projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody, ekologické výchovy a cestovního ruchu v řádech stovek milionů korun.

„Je to člověk, který jedná s rozvahou, umí stmelovat pracovní týmy jak v obci, tak v širším okolí, je přirozenou autoritou nejen pro své spoluobčany, ale i mezi starosty napříč Zlínským krajem,” popisuje Kováříka Zdeněk Urbanovský, který jej na cenu nominoval.

Nejvíc práce vložil Kovářík do tamního Archeoskanzenu, jehož součástí je i cílené vracení života do krajiny, navracení starých odrůd ovoce, budování rybníků, poldrů, mokřadů nebo chov znovuobjevených praturů.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.