Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Dokončení dvou investičních akcí, týkajících se zateplení objektů kulturního domu a obecního úřadu ve stanovených termínech tak, abychom nebyli ohroženi na čerpání schválených dotacích evropských fondů.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Získání dotace více než šesti milionů korun z ROP Střední Morava na realizaci revitalizace centra obce.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

O nějakém problému se hovořit nedá, spíš nás trápí přemíra administrativy seshora, která nás okrádá o čas, jež bychom mohli věnovat důležitým úkolům v obci.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Neřekl bych, že obyvatelé v naší obci hladoví pro nedostatek kulturního vyžití, to by bylo vidět na návštěvnosti. Kulturní činnost není prioritou obce, spíše se snažíme tuto širokou oblast podporovat. Téměř všem spolkům každoročně přispíváme na činnost z rozpočtu. Přispíváme rovněž na kulturní akce od těch pro nejmenší, jako je pasování předškoláků, dětský karneval nebo třeba každoroční beseda s hudbou, kulturním programem a pohoštěním pro naše seniory. Bezplatný pronájem objektu kulturního domu nebo letní prostory na koupališti jsou samozřejmostí. Některé kulturní akce, jako jsou třeba tradiční hody s právem, financuje a zajišťuje přímo obec s pomocí členů zastupitelstva, pracovníků obecního úřadu a zástupců místních spolků. Úroveň jednotlivých spolků je vždy odvislá od několika jedinců, kteří jsou pro věc zapálení a nezištně obětují svůj čas. Dobře jsou hodnoceny aktivity například místních hasičů, sportovního klubu, zahrádkářů, myslivců, sdružení přátel vína nebo folklorního sdružení Střešňa. Vždy je však co zlepšovat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Tento problém v naší obci nemáme. Naopak, pokud se zde prodává nějaký domek a není jeho cena přemrštěná, dlouho bez nového majitele nezůstává. Naše obec má velmi dobrou a klidnou polohu, jakož i dostupnost do okresního města a všech životně důležitých oblastí života. Zásadní pro stabilitu obyvatel a především pro udržení mladých rodin je občanská vybavenost s potřebnou kapacitou předškolních a školských zařízení. Počet obyvatel v naší obci neklesá.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

1. Fungující základní občanská vybavenost.

2. Klidná poloha a čisté životní prostředí.

3. Dostupnost okresního města.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Konkrétní místo mě nenapadá, vždycky by to ale bylo na klidném venkově.