Komňa se stala v roce 2011 celorepublikovým vítězem soutěže Vesnice roku. Vloni tomu bylo deset let. Kdo podle vás má na tomto úspěchu největší přičinění a co nejdůležitějšího se od té doby v Komni realizovalo?

Nejvíce se o tento úspěch přičinil náš bývalý starosta Karel Navrátil a občané Komně, kteří se aktivně zapojovali do kulturního dění v naší obci. Největším realizovaným počinem od té doby byla přeměna rozestavěné budovy fary na Dům s pečovatelskou službou.

Komňu názorově rozdělil projekt prosazovaný bývalým vedením obce - vybudování Energetického centra, fungujícího na bázi inovativního zpracování odpadu a na něj navazující tzv. aquaponie, tedy pěstování rostlin bez půdy spolu s chovem ryb. Odpor vůči tomuto nápadu nakonec způsobil předčasné volby v obci, to že jste starostou vy i smetení projektu ze stolu. Co vlastně tu bouři způsobilo – snaha umístit centrum do lomu Rasová nebo nepřijatelnost představy, že u Komně bude fungovat spalovna odpadu?

Oba tyto důvody způsobily z nedostatku informací nervozitu lidí. Poté, co proběhlo veřejné představení projektu, otázek spíše přibylo. Takové zásadní projekty musí být s občany diskutovány s dostatečným předstihem a pravdivými informacemi.

Na webových stránkách obce tvrdíte, že k předání funkce starosty od vaší předchůdkyně ani podkladů na obecním úřadě nedošlo, smlouvy z PC byly vymazány, skoro všichni co tam pracovali podali výpověď, bývalé vedení prodalo obecní traktor i automobil… Na první pohled to vypadá jako série naschválů, které si mezi sebou dělají tak malé děti, ne dospělí… co si o tom myslíte a nejsou některé z takových kroků žalovatelné?

Byla vymazána veškerá emailová komunikace a dokumenty v elektronické podobě. S IT pracovníkem řešíme rozsah škod a případné obnovení alespoň některých dokumentů. Tento zásah nám neumožnil navázat kontinuálně na rozpracované projekty a museli jsme vše začít řešit od začátku. Myslím si, že na toto nejvíce doplatila obec a její obyvatelé. Momentálně zvažujeme podniknutí příslušných právních kroků.

Jaké společenské složky v Komni působí, a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

Mezi aktivní spolky v naší obci patří Komenský ochotnický spolek, fotbalový klub Komňa, TS Komňa, Sdružení dobrovolných hasičů, Dechová hudba Komňané, heligonkáři a další. Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo znovu vzkřísit Skupinu Podšable, která v minulosti velmi aktivně prezentovala tradiční komenský fašank a regionální tance nejen v ČR ale i v zahraničí.

Komňa je s Nivnicí a Uherským Brodem jednou ze tří obcí, které se prezentují jako rodiště J. A. Komenského. Pokud by se tento myslitel, obrazně řečeno, probudil a objevil se ve vaší obci dnes, na co myslíte, že by byl hrdý a z čeho naopak by vůbec nadšený nebyl?

Dnes žijeme v naprosto jiné době. Domnívám se však, že by byl hrdý na to, že se velmi mnoho jeho krajanů hlásí k našim společným kořenům a čerpá z odkazu předků, současně by byl zklamán často nemorálním chováním dnešních lidí.