Velká tragédie z konce minulého týdne opět nabízí otázku, co se dá s přejezdy ve vaší obci dělat. Informace o podobných neštěstích totiž přichází z vaší obce až nepříjemně často…?

Je pravdou že nás přítomnost takových přejezdů na našem území moc netěší. Jsou totiž i přes určité zabezpečení prakticky stálým zdrojem potencionálních tragédií. Osobně navíc zastávám názor, že žádné zabezpečení není nikdy stoprocentní. Řada přejezdů už byla v minulosti v naší lokalitě zrušena, byly to spíš jen menší přejezdy pro zemědělskou techniku. Na těch zbývajících samozřejmě nezbývá nic jiného, než být maximálně obezřetný.

Řada lidí poukazuje na skutečnost, že závory by nejspíš tragédii v Chylicích zabránily?

Zabezpečení jednotlivých přejezdů je plně v kompetenci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Co je mi známo, zmíněný přejezd byl jen nedávno opatřen novým dopravním značením, reflexní dopravní značkou a reflexním křížem. Sami bychom byli samozřejmě rádi za jakékoliv zvýšení bezpečnosti, nicméně v tomto případě se můžeme jen pokusit apelovat u tohoto úřadu, aby byl tento přejezd ještě lépe zabezpečen, například zmíněnými závorami. Zbytek je pak už v kompetenci SŽDC. Otázkou také je, jak efektivní budou z pohledu této instituce vynaložené náklady. Hovoříme tady zhruba o částce šesti až deseti milionu korun. Nejsou to totiž jen samotné závory, ale také úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení, elektronika, kabeláže a podobně.

Jak moc je vlastně ten přejezd využíván?

Samotná existence tohoto přejezdu je tématem k široké diskusi. To místo je totiž frekventované pouze za pěkného počasí a když půjdeme hodně do důsledků, tak je z velké části využíváno motoristy, kteří tam nemají co dělat. Lokalita za přejezdem je totiž stále ještě dobývacím prostorem a ochranným pásmem zdroje pitné vody. Ať se nám to líbí či ne, je to vlastně stále jen přejezd do pole pro pěší a cyklisty. Navíc pokud si dobře vzpomínám, poslední větší neštěstí se na tom místě událo někdy v 70. či 80. letech, kdy tam tuším došlo ke střetu nákladního auta s vlakem. Přes přejezd ale již několik let vede frekventovaná cyklostezka, čímž se můžeme pokusit argumentovat u SŽDC, aby se zvýšilo jeho zabezpečení, nicméně všechny předchozí uvedené skutečnosti je zapotřebí brát v potaz, taková je totiž realita. Ale jak jsem už zmínil, vše je v konečné fázi na rozhodnutí SŽDC a já pochopitelně za tuto společnost hovořit nemůžu.

Zaznamenáváte nějaké impulsy pro lepší zabezpečení přejezdu třeba ze strany lidí, bydlících v jeho bezprostřední blízkosti?

Prakticky ani ne. Všichni místní totiž o úskalích přejezdu vědí a ví, že je to nebezpečné místo. Proto na něj vjíždí opatrně až poté, co se pořádně rozhlédnou. Co bylo příčinou páteční tragédie mi není známo a ani mi nepřísluší to jakýmkoliv způsobem komentovat. Chtěl bych jen vyjádřit svou účast s bolestí pozůstalých. Je však zapotřebí si uvědomit, že takových míst je v České republice stále ještě hodně a nejspíš není jednoduché je všechna obratem vybavit závorami. Sám jsem teď byl v Rakousku, kde jsem mimo jiné jezdil i po místních komunikacích, a i tam jsem viděl podobné přejezdy bez závor. Takže to není o tom, že bychom byli nějakým způsobem „zaostalí".

Podobně rizikovým místem je také přejezd u lázní. Na něm se umíralo vloni. Dá se alespoň tady očekávat výhledově nějaké zlepšení situace?

V případě tohoto přejezdu naštěstí ano. Je to daleko frekventovanější místo, což nepochybně sehrálo také svou roli. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace a v průběhu příštího roku by měla vyrůst zcela nová komunikace od železničního přejezdu u vlakového nádraží až k lázním. Bude prakticky kopírovat současnou cyklostezku, která se stane součástí této komunikace. Samotný železniční přejezd u lázní bude poté zrušen. I tato akce je v kompetenci SŽDC a v tomto případě se nám naštěstí podařilo podobný záměr dojednat.

Pavlu Botkovi (KDU-ČSL) je 43 let, v čele obce stojí od říjnových voleb v roce 2014. Je ženatý, má 2 děti.

Související Přejezdy smrti v Ostrožské Nové Vsi: ten u lázní bude zrušen